-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Schaalniveau

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8) /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
In het ISS zie je die aarde op mondiaal niveau - Klik op foto voor vergroting

Twee wetenschappers bestuderen de aarde. De één zit in het ISS (International Space Station) ver boven de aarde en doet metingen naar bijvoorbeeld de plantengroei op aarde. Terwijl hij de prachtige blauwe planeet onder zich door ziet glijden, doen allerlei meetapparaten onderzoek naar de begroeiing. Een andere wetenschapper bevindt zich in een heidegebied en heeft een oppervlakte van een paar vierkante meter gemarkeerd. Daarbinnen bestudeert hij de plantjes en telt hij het bodemleven. Beiden doen onderzoek naar het milieu, alleen de één doet dat op mondiaal schaalniveau, terwijl de ander het op lokaal schaalniveau doet.

Definitie

De mate van detailleerdheid waarop je iets bestudeert.

Voorbeelden

 • Lokaal
 • Regionaal
 • Nationaal
 • Continentaal
 • Mondiaal
 • Fluviaal

Tekstverband

 • In de aardrijkskunde werkt men altijd met bepaalde schaalniveaus. Men kan bijvoorbeeld de werkgelegenheid in een stad onderzoeken, maar ook voor een geheel land, of werelddeel. Er is sprake van micro- en macroniveau. Je kunt inzoomen en uitzoomen. Als je grotere verbanden/regio`s gaat onderzoeken zoom je uit. Als je richting micro-niveau gaat, zoom je in.
 • Als je spreekt over een lokaal milieuprobleem, bedoel je bijvoorbeeld de gevolgen van het storten van afval in een natuurgebied.
 • Als je spreekt over een regionaal milieuprobleem, bedoel je bijvoorbeeld de gevolgen van het overbemesten in de landbouw op de kwaliteit van het water in rivieren. Die meststoffen kunnen namelijk via het grondwater in de rivier terecht komen.
 • Als je spreekt over een nationaal milieuprobleem, wordt het moeilijk. Milieuproblemen stoppen niet bij de grens! Daarom spreekt men bij milieuproblemen op dit niveau van het fluviale schaalniveau, ofwel het schaalniveau van het stroomgebied van de rivieren. Vervuiling van de Rijn in Zwitserland treft uiteindelijk bijvoorbeeld ook ons land, omdat het Rijnwater vanuit Zwitserland hier terechtkomt.
 • Als men spreekt over een mondiaal milieuprobleem, bedoelt men een probleem dat de gehele wereld betreft, bijvoorbeeld de gevolgen van het versterkte broeikaseffect op de temperatuur van de aarde.