-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Sociale kwestie

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Eind van de 18e eeuw verkeerde West-Europa in een stroomversnelling. Door de uitvinding van de stoommachine kwam er een snelle omschakeling naar een maatschappij waarin heel veel mensen gingen werken in de industrie. Ze waren door de mechanisatie in de landbouw werkloos geworden op het platteland en trokken met velen tegelijk naar de steden.

Daar kwamen ze terecht in niet al te beste omstandigheden. De huizen waren snel en slecht gebouwd en hadden bijna geen voorzieningen. Een eigen badkamer bijvoorbeeld was in die tijd een onvoorstelbare luxe die alleen was weggelegd voor de rijken in de samenleving! Mensen gingen naar een badhuis in de buurt. De mensen moesten hard en lang werken in de fabrieken.

In het begin van de Industriële Revolutie waren er meer arbeiders dan werk. De fabrikanten maakten hier gebruik van. Zij konden lage lonen uitbetalen, lange werkdagen voorschrijven, lieten ongezonde werkomstandigheden voortbestaan en konden zonder enig probleem arbeiders ontslaan.

De wil van de fabrikant was wet; arbeiders die zich verzetten of het niet eens waren met de regelingen van de fabrikant konden vertrekken. Ook vrouwen en kinderen werden ingezet bij dit arbeidsproces. Kinderarbeid was dus heel gewoon totdat door toedoen van Samuel van Houten in 1874 het bekende Kinderwetje ingevoerd werd die het fabricanten verbood om jonge kinderen betaalde arbeid te laten verrichten. Al deze slechte omstandigheden van de fabrieksarbeiders en hun gezinnen wordt de Sociale Kwestie genoemd.

Definitie

De slechte economische en sociale positie van arbeidersgezinnen in de tijd van de Industriële Revolutie.

Voorbeelden

  • De arbeidsomstandigheden in de fabrieken was ronduit slecht. Ze waren onveilig en ook met de hygiëne was het niet best gesteld.
  • Mensen werkten uren lang voor een hongerloon. Er waren geen vakbonden, geen loonafspraken, niets. De werknemers waren volledig aan hun lot overgelaten.
  • Er bestond op uitgebreide schaal misbruik van vrouwen en kinderen. Rond 1860 werkten een half miljoen Nederlandse kinderen in fabrieken. De kinderen deden eentonig en soms gevaarlijk werk. Ze werden geslagen als ze niet genoeg hun best deden.
  • De woonomstandigheden in de zogenaamde woonkazernes waren verre van ideaal.

Tekstverband

  • De term Sociale Kwestie is een begrip dat je moet plaatsen in de geschiedenis. Om die reden wordt het met hoofdletters geschreven. Het wordt ook wel het Arbeidsvraagstuk genoemd.
  • Toch wordt ook in het dagelijks taalgebruik gesproken over sociale kwesties. Dat zijn eigenlijk alle onderwerpen die de mensen aangaan. Als je praat of het probleem dat steeds meer mensen hun huur niet kunnen betalen is dat een voorbeeld van een sociale kwestie. Als mensen langer moeten blijven werken om de AOW betaalbaar te houden, is dat een sociale kwestie.
  • Het Kinderwetje van Van Houten is de eerste wet in Nederland die een einde moest maken aan de kinderarbeid. De wet verbood kinderen van 12 jaar of jonger in fabrieken te werken. Arbeid op het platteland was voor jonge kinderen nog wel toegestaan net zo zeer als het meewerken in de huishouding.