-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Socialistische partij

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Nederland kent erg veel politieke partijen die allemaal proberen kiezers te trekken met een partijprogramma. Waar staat een partij voor? Wat vindt men een ideale samenleving en hoe denkt men dat te bereiken? In de politiek onderscheidt men zogenaamde linkse en rechtse partijen en partijen die tussen links en rechts wat minder kunnen kiezen. Dat zijn de centrumpartijen. Een voorbeeld daarvan is het CDA. Het verschil tussen links en rechts is niet altijd even duidelijk, maar in het algemeen zou je kunnen zeggen dat de linkse partijen staan voor een sterke overheidsbemoeienis die zich sterk maakt voor het zo gelijk mogelijk verdelen van de macht en welvaart onder alle lagen van de bevolking. Dat zijn de socialistische partijen. Rechtse partijen vinden juist dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met de economie. Rechtse partijen noemt men liberaal.

Definitie

Politieke partijen die gebaseerd zijn de volgende waarden: gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit.

Voorbeelden

  • Partij van de Arbeid
  • Groen Links
  • Socialistische Partij

Toelichting

  • In de Omopediapagina over Karl Marx kun je lezen over het Marxisme. In de 19e eeuw ontstond er weerstand tegen de onderdrukking van de bezitslozen (proletariërs) door de burgerij. De tegenstellingen tussen arm en rijk werd in de zich industrialiserende landen steeds groter. Marx pleitte voor een revolutie waarbij de fabrieksarbeiders de macht zouden grijpen en zouden gaan voor een maatschappij waarin er gelijkheid was, het communisme.
  • De overgangsperiode tussen het kapitalisme en het communisme zou je socialisme kunnen noemen.
  • Door de grote problemen met de echte communistische staten (bijvoorbeeld het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1990) is men tegenwoordig niet meer zo happig op een echte communistische samenleving. Het aantal landen dat tot de Tweede Wereld behoort is nu letterlijk op één hand te tellen.
  • Waar socialistische partijen wel voor gaan is een “maakbare samenleving” met een sterke afkeer tegen de vrije markt. Indien nodig moet de overheid kunnen ingrijpen om bijvoorbeeld de armeren in de samenleving te beschermen, bijvoorbeeld met het heffen van belastingen.
  • In het woord socialisme zit het woord sociaal. Iemand die zich sociaal gedraagt, is lid van een groep en gaat voor de groep in plaats voor zichzelf.