-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Sovjet-Unie

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Omschrijving

Je zou er niet hebben willen wonen, want iedere dag zou je bang geweest zijn voor die nachtelijke klop op de deur van de geheime politie, die je vader, moeder, zuster of broer kwam ophalen omdat ze anders dachten dan of tegenstanders waren van de communistische partij. De meest beruchte partijleider was Stalin, die miljoenen mensen heeft weggevoerd en laten vermoorden. Eigenlijk bedoel je met de Sovjet-Unie een land, Rusland. Beter gezegd een verzameling van landen of staten, vandaar de naam Unie. Het bijzondere van die unie was dat het bestuur niet gekozen werd door algemeen kiesrecht, zoals bij ons, maar door raden: soldatenraden, boerenraden, dorpsraden enz. , die uitsluitend bestonden uit aanhangers van het communisme. Zo’n raad noemde men een Sovjet. De Sovjet-Unie was dus een verzameling van communistische radenrepublieken, waarvan het bestuur door sovjets gekozen was. Aan het hoofd van de hele verzameling stond de Opperste Sovjet. Het staatshoofd was niet een koning of koningin, zoals bij ons, maar het hoofd van de Opperste Sovjet. Deze persoon noemt men de partijsecretaris, ofwel Secretaris-Generaal. De Sovjet-Unie was dus een voorbeeld van een republiek.

Heel berucht was Stalin (1922-1953) door de 'Grote Zuivering', een gewelddadige heksenjacht, die persoonlijke tegenstanders binnen de partij en allerlei belangrijke figuren uit de deelrepublieken en vooral generaals heeft terechtgesteld. Ook de kerken en godsdiensten ontkwamen niet aan zijn vervolging. Democratie? Geen sprake van. Dictatuur, dat was het gewoon! Wel heeft Stalin, aanhanger van de leer van Marx, veel gedaan voor het onderwijs, de electrificatie en industrie van zijn land.

Definitie

De Unie van Socialistische Sovjet-republieken, die bestaan heeft tussen 1922 en 1991.

Voorbeeld

Het grootste, meest uitgestrekte land, dat bestond uit gebieden vanaf Oost-Europa tot gebieden in Midden-Azië en Oost-Azië. Het was een beruchte tegenstander van de Verenigde Staten van Amerika, dat de uitbreiding van het communisme wilde beperken. De angst voor elkaar heeft tot een geweldige wapenwedloop geleid: de Koude Oorlog.

Tekstverband

  • Het socialisme is evenals het communisme gebaseerd op de leer van Karl Marx: het gewone volk dient het land, de machines en de fabrieken te bezitten en krijgt de opbrengst en de winst van de bedrijven. Een geweldig idee denk je, maar er kwam in de praktijk niks van terecht.
  • Sinds de Sovjet-Unie uit elkaar is gevallen, zijn er vijftien nieuwe staten ontstaan, waarvan Rusland de belangrijkste is. Veel van de vroegere sovjetrepublieken zijn tegenwoordig dus zelfstandig. Men heeft de samenleving weer georganiseerd volgens de ideeën van het kapitalisme.