-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Stand

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In de avonturen van Tom Poes (strip van Marten Toonder) speelt een zekere Olivier B. Bommel een steeds belangrijkere rol en gaat op een gegeven moment in de strips zelfs de hoofdrol opeisen. Hij ziet eruit als een beer en is altijd gekleed in een ruiten jas. Heer Bommel woont, samen met zijn onafscheidelijke bediende Joost, op Slot Bommelstein. Eén van zijn lijfspreuken is: “geld speelt geen rol”. Hij is overduidelijk een ”heer van stand”. Het tussenvoegsel B. staat overigens nergens voor. Marten Toonder heeft dat bedacht omdat zo’n tussenvoegsel in de naam meer status geeft.

Iemand "van stand" heeft dus een hoge status in de maatschappij.

Definitie

Een groep in de maatschappij waarvan leden door geboorte, beroep of bezit dezelfde rang in de samenleving bekleden.

Voorbeelden

In de geschiedenis heeft een stand de betekenis van een groep mensen die vanwege bepaalde kenmerken tot dezelfde groep behoorden. In de Middeleeuwen (Tijd van monniken en ridders en de Tijd van steden en staten) kende men in West-Europa drie standen: de adel, de geestelijkheid en het gewone volk (burgers en boeren). De adel en de geestelijkheid hadden bepaalde voorrechten. Zo hoefden zij bijvoorbeeld geen belasting aan de (land)heer te betalen. Niet elke stand was dus even machtig. Dat bleek onder andere aan het aantal vertegenwoordigers van de drie standen dat zitting nam in de standenvergadering (een soort parlement).

Tekstverband

  • In de Middeleeuwen had elke stand zijn eigen rechten en plichten. Zo moesten de burgers en boeren als enigen in het leger en moesten zij belasting betalen. Daar stond tegenover dat zij bescherming kregen van de adel en zielenzorg van de geestelijkheid.
  • In ons land komt geen standenmaatschappij meer voor in de zin dat ons parlement is verdeeld in de drie standen. Toch heeft ook nu het begrip stand wel degelijk nog betekenis. Sommigen hebben het in de samenleving nu eenmaal makkelijker dan anderen omdat ze opgegroeid zijn in een “gegoed milieu” met invloedrijke, rijke ouders.
  • Sommige landen kennen nog steeds een standenmaatschappij, zoals bijvoorbeeld India. Daar kent men het kastenstelsel.