-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Thema: handleiding aanmaken begrippen

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken


[bewerken]

Het is belangrijk dat de opzet en uitvoering van deze begrippenlijst uniform is. Dat maakt het werken ermee door leerlingen en verwijzen ernaar door docenten gemakkelijker. Daarnaast blijft ieder begrip een herkenbare eenheid voor de leerling. In deze opzet is dan ook gekozen voor een vast format waaraan ieder begrip moet voldoen. Dit format wordt verderop toegelicht.(zie tabblad Format)

Het is belangrijk dat alle bronnen en gebruikte materialen in deze begrippenlijst vrij zijn van auteursrechten of vallen onder de Creative Commons licenties. Ook dan is het vermelden van naam en bron noodzakelijk in de wiki. U kunt dit toevoegen aan de beschrijving bij het uploaden van een bestand.

In tegenstelling tot wikipedia is deze wiki een besloten site.

In het kader van het Omopediaproject is deze site tot stand gekomen en worden begrippen gemodereerd door een team van ervaren docenten die de kwaliteit en uniformiteit van de omschrijvingen moeten waarborgen.

We nodigen u al wel uit tot deelname aan deze wiki. Pas door een brede deelname zal de waarde van dit hulpmiddel verder toenemen. Het enthousiasme van de gebruikers in de testperiode is veelbelovend. U kunt zich al wel registreren waarna we via mail contact met u opnemen.

Iedereen kan deze wiki vrij gebruiken in zijn lessen. Daarvoor is geen registratie nodig. Ook leerlingen hebben blijvend vrije leestoegang tot deze wiki.


Bijdragen Als geregistreerde bezoeker kunt u via het ontvangen antwoord mailadres nieuwe begrippen toevoegen door deze in uw mail te verwerken. (Een tekstdocument dat gebruik maakt van het format geniet daarbij de voorkeur)

Ook mutaties aan bestaande begrippen kunt u op deze wijze doorgeven. Het moderatieteam zal ervoor zorgdragen dat deze aanvullingen verwerkt worden in de wiki. De bedoeling is dat bijdragers zelfstandig aanpassingen kunnen en mogen verrichten als ze enige ervaring hebben en instemmen met de opzet. Hiervan ontvangt u dan vanzelf een bericht, waarna de wiki voor u open gaat. U bent dan auteur.

Formuleringen:

  • Geen lange zinnen
  • Geen afkortingen
  • Koppeling met Nederland
  • Niet “men”, maar “jullie/je”.
  • Koppel zinsdelen met woorden als "omdat", "dus"" en "waardoor".

Opmerkingen:

Soms werkt simpele taal niet. Bij tekstvereenvoudiging gaat het vaak om het verkorten van zinnen en het kiezen van makkelijke woorden. Maar minstens zo belangrijk is dat een tekst aansluit op de voorkennis van de lezer

Bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/begrijpelijke-taal-soms-te-simpel

  • T. Sanders (Hoogleraar Utrecht) “Maak het deze lezers niet te moeilijk om samenhang in een tekst te vinden. Help ze er juist bij. Ga niet onnodig zinslengte en bijzinnen versimpelen”


Aanmaken nieuw begrip

Auteurs; Er zijn 2 begrippenlijsten. Een lijst met zogenaamde "werkbegrippen" en een definitieve begrippenlijst. De definitieve begrippenlijst kan alleen gemuteerd worden nadat consensus is bereikt in de overlegtab. Pas daarna kan het begrip aangepast worden. Dit is gedaan om te voorkomen dat begrippen te vaak wijzigen of in bewerking zijn gedurende het gebruik. De werkbegrippenlijst is een zeer dynamische lijst die niet bedoeld is voor leerlingen en dus ook niet als zodanig in de navigatie is opgenomen. Begrippen hierop zijn volop in beweging en dus onbruikbaar totdat er een meer definitieve omschrijving is verkegen.

Bij het aanmaken van een nieuw begrip typt u in de zoekfunctie "werkbegrippen". Met het tabblad "bewerken" kunt u een begrip aanmaken.

Ook een begrip dat in de definitieve begrippenlijst in kleur staat aangegeven kan worden gevuld. Een begrip moet altijd in enkelvoudige vorm in de begrippenlijst worden opgenomen. Veelgebruikte schrijffouten en veelgebruikte meervoudsvormen kunnen via een zogenaamde redirect opgevangen worden en naar het originele begrip verwijzen.

Uitzonderingen:

  • 1) Namen van volken, zoals Belgen, Hunnen enz.
  • 2) Vaststaande uitdrukkingen, zoals waarden en normen.

We maken gebruik van een vast format dat er als volgt uitziet (zie hiervoor als voorbeeld het begrip “Eerste Wereld” in de begrippenlijst).

Beschrijving

Hier komt een beschrijving van het begrip. Maak gebruik van feiten en geef zo weinig mogelijk meningen.

Definitie

De definitie moet sluitend zijn. In de definitie mag geen verwijzing naar een begrip worden opgenomen. Ook het introduceren van een nieuw begrip is niet toegestaan.

Voorbeelden

Plaats hier aansprekende voorbeelden die de tekst verduidelijken.

Tekstverband

Voor de duidelijkheid is het toegestaan om in plaats van Tekstverband het tussenkopje Toelichting te gebruiken. (Zie hiervoor als voorbeeld het begrip “infrastructuur” in de begrippenlijst).

Wijzigen bestaand begrip

Op- en aanmerkingen alsmede wijzigingen in een deel van de begripsomschrijving altijd middels de “overlegtab”(zie het tabblad boven het begrip genaamd “overleg”).

Gebruik van media en de daarbij behorende rechten (copyrights)

Het is niet toegestaan copyrights van anderen te schenden. Je kunt wel eigen materiaal gebruiken of materiaal dat volgens de “creative commons licentie” beschikbaar wordt gesteld (zie: www.creativecommons.nl). Zie ook www.flickr.com/creativecommons voor materiaal dat je kunt delen en gebruiken.