-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Tracé

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Stel je voor dat de overheid ergens in het land een nieuw stuk infrastructuur wil aanleggen zoals een snelweg of een spoorlijn. Dan begin je natuurlijk niet zo maar ergens te bouwen. Verantwoordelijke ambtenaren hebben van te voren heel goed gekeken waar die snelweg of spoorlijn het beste kan komen. Zeker in het dichtbevolkte landje waarin wij leven is dat heel belangrijk. Die te plannen route noemt men het tracé. Men wil de natuur bij de aanleg zo veel mogelijk ontzien en ook zo min mogelijk mensen benadelen. Niemand wil natuurlijk weg voor een aan te leggen weg, maar soms kan dat niet anders. Er zullen dus altijd wel mensen zijn die er last van hebben en zelfs zullen moeten verhuizen. In zulke gevallen probeert men een schikking te treffen met de gedupeerden. Willen ze hun huizen niet verkopen, dan kan de overheid zelfs een onteigeningsprocedure opstarten. Als de rechter bepaalt dat het belang van de gemeenschap belangrijker is dan het belang van de persoon, dan kan de overheid de mensen dwingen te vertrekken.

Definitie

Geplande loop van een aan te leggen kanaal, weg of spoorlijn.

Voorbeelden

Bij de aanleg van de Betuweroute had de overheid de beslissing genomen dat die spoorlijn er moest komen. De route zou gaan van de haven van Rotterdam naar de Duitse grens. Om zo min mogelijk schade aan de natuur te geven, werd het tracé gelegd net ten noorden van de bestaande snelweg de A15. Na klachten van omwonenden en milieugroeperingen werd de lijn gedeeltelijk verdiept aangelegd of ondertunneld. Langs het hele traject zijn geluidsschermen geplaatst.

Toelichting

  • De overheid heeft allerlei regels gesteld bij de aanleg van infrastructuur. Dat noemt men de Tracéwet. Bij aanleg van nieuwe infrastructuur wordt daarbij een lange (uitgebreide procedure) gevolgd, bij de aanpassing van bestaande infrastructuur kan het meestal sneller.
  • Altijd begint een plan voor extra infrastructuur met een zogenaamde startnotitie. Hierin geeft de overheid aan wat het nut is van zo’n nieuwe weg, waar hij gaat komen en wat de gevolgen zijn voor de natuur. Afspraak is dat wanneer er natuur verloren gaat, de overheid verplicht is op andere plaatsen nieuwe natuurgebieden aan te leggen.
  • De plannen komen ter inzage te liggen op bijvoorbeeld gemeentehuizen en mensen kunnen erop reageren. Daarna past de overheid de oorspronkelijke plannen aan waarbij ze luisteren naar alle reacties van de burgers.
  • Op dat aangepaste plan mogen burgers opnieuw reageren en wordt de definitieve versie geschreven. Uiteindelijk neemt de verantwoordelijke minister het zogenaamde Tracébesluit. Als dat eenmaal is goedgekeurd door het parlement, kan de aanleg beginnen.