-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Tweede Wereld

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

De term Tweede Wereld is een verouderde term voor alle landen, die bestuurd worden door een Communistische Partij. Het ideaalbeeld van zo’n partij is gelijkwaardigheid voor alle inwoners. Iedereen verricht in zo’n maatschappij werk naar wat hij kan en ontvangt in principe hetzelfde loon en leeft in dezelfde omstandigheden.

In zo’n samenleving regelt de overheid alles. Hoe en waar er gewoond wordt, wat en in welke hoeveelheden er geproduceerd wordt en hoe het vervoer geregeld wordt. De overheid zorgt voor goedkope huisvesting en openbaar vervoer, gratis scholing en gezondheidszorg en voldoende eerste levensbehoeften. Lonen liggen laag, maar mensen hebben in zo'n land ook weinig geld nodig.

Iedereen werkt als staatsarbeider voor vaste lonen in fabrieken of op het land. Alle bedrijven zijn eigendom van de staat. Winsten vloeien dus ook af naar de staat. Winst maken is voor de overheid minder belangrijk. Wel ervoor zorgen, dat iedereen in het land werk heeft.

Klinkt mooi, toch? In de praktijk werkt het alleen niet goed. Mensen worden niet gestimuleerd te studeren en hard te werken, bedrijven werken niet efficiënt, de kwaliteit van de geproduceerde goederen is vaak onder de maat. Dit zijn zo maar wat gevolgen van dat communistische ideaal. Steeds meer communistische landen zijn dan ook overgeschakeld op een samenleving met kapitalistische trekjes, waar de overheid minder regelt en de markt bepaald wordt door vraag en aanbod. Soms ging die overgang erg snel, maar soms ook geleidelijk. China is op dit moment het grote voorbeeld van een land dat een vrijere markt krijgt.

Definitie

Alle landen samen, die worden bestuurd vanuit een communistisch ideaal.

Voorbeelden

de landen van de Tweede Wereld

Bij de Tweede Wereld hoorden vroeger de Oost-Europese landen. Landen als de Sovjet-Unie, Oost-Duitsland, Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en gebieden die nog verder naar het oosten liggen in Oost-Azie, waren allemaal communistisch. Sovjetleider Gorbatsjov begon in 1985 meer geld uit te geven aan de ontwikkeling van de Sovjet-Unie en minder aan bewapening. Dit was het begin van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Bij de val van de Berlijnse Muur in 1989 kwam er een einde aan het communistisch bestuur in Oost-Duitsland en geleidelijk aan in steeds meer andere Oost-Europese landen. De meeste Oosteuropese landen hebben nu een meer democratisch bestuur.

In 2009 waren de volgende landen nog communistisch:

  • Cuba
  • Volksrepubliek China
  • Laos
  • Noord-Korea
  • Vietnam

Tekstverband

De wat verouderde term Tweede Wereld staat tegenover de