-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Volksverhuizing

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Op het Sint Pietersplein in Vaticaanstad hebben zich tienduizenden mensen verzameld om de open mis bij te wonen van de Paus. Na afloop verplaatst die mensenmassa zich in één keer via de Via della Conciliazione naar het centrum van de stad Rome. Twee mensen zitten aan die weg op een terrasje onder het genot van een Espresso dat tafereel gade te slaan. “Het lijkt wel een volksverhuizing!”.

Het woord volksverhuizing wordt in bovenstaand voorbeeld figuurlijk gebruikt wanneer een grote groep mensen zich in korte tijd verplaatst. Maar ook letterlijk kun je in de historie soms van volksverhuizingen spreken. Het meest sprekende voorbeeld vond plaats aan het einde van de periode van de Oudheid toen het West-Romeinse Rijk op instorten stond.

Definitie

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8) /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
grote volksverhuizingen

Een grote groep mensen met dezelfde achtergrond gaat zich blijvend vestigen in een ander gebied.

Voorbeeld

Het meest bekend is de periode van de Grote Volksverhuizingen in de nadagen van het West-romeinse Rijk. Die volksverhuizingen markeerden het begin van de Middeleeuwen. Vanuit Azië waren wreedzuchtige nomadenstammen Europa binnengevallen (de Hunnen). Op de vlucht voor die stammen zochten allerlei Germaanse stammen hun toevlucht in West-Europa waar het Romeinse oppergezag was weggevallen. Dat gebied werd toen Gallië genoemd.

Tekstverband

Toen de Germanen (die door de Romeinen Barbaren werden genoemd) al vanaf de derde eeuw na Christus richting Gallië trokken, ging dat niet altijd gepaard met oorlog. De Romeinen stonden dat toe, mits de Germanen zich aan de regels van de Romeinen hielden. Die extra bevolking werd als een soort tegendruk tegen de aanvallen van de Hunnen gezien. Samen met de Romeinen werden de Hunnen door de Germanen verslagen in het jaar 451 na Christus. De volgende jaren viel hun rijk snel uit elkaar.