-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Volksvertegenwoordiging

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Nederland is een voorbeeld van een democratie. Dat betekent dat de bevolking zelf de macht in handen heeft. Natuurlijk is het onmogelijk dat alle inwoners van ons land in de regering zitten. We kunnen ook niet allemaal onze bestuurders zelf controleren en eventueel corrigeren. Hiervoor kiezen we onze volksvertegenwoordigers. Die volksvertegenwoordiging vormt de zogenaamde wetgevende macht. Gemeenten, provincies en het rijk hebben alle drie een volksvertegenwoordiging. Alle inwoners van Nederland ouder dan 18 jaar hebben eens in de vier jaar het recht om op iemand te stemmen. De verschillende politieke partijen in Nederland stellen dan een kieslijst samen van mensen, die voor die partij ons land mee willen besturen. Meestal kiezen mensen voor de lijsttrekker van een politieke partij. Dit is de persoon, die als eerste op de lijst staat. Soms kiezen mensen ook voor iemand, die lager op de kieslijst staat. Wanneer zo iemand voldoende voorkeursstemmen heeft, komt die persoon in de volksvertegenwoordiging.

Definitie

Rechtstreeks door de Nederlanders gekozen mensen, die de wetgevende macht vormen.

Voorbeelden

Toelichting

  • De volksvertegenwoordigingen kiezen uit hun midden de bestuurders. Op gemeentelijk niveau zijn dat de wethouders, op provinciaal niveau de gedeputeerden en op landelijk niveau de ministers en staatssecretarissen.
  • In principe kiest de bevolking om de vier jaar de volksvertegenwoordiging. Soms valt de regering, het provinciebestuur of het college van burgemeester en wethouders door problemen en zijn vervroegde verkiezingen nodig.