-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Zuigelingensterfte

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Wanneer je landen met elkaar vergelijkt op hun ontwikkelingsniveau, dan gebruiken mensen vaak sterftecijfers. Door de slechte gezondheidszorg, de slechte hygiëne en de slechte voedselvoorziening, verwacht men dat die sterftecijfers in ontwikkelingslanden veel hoger liggen dan hier in Nederland. Toch is dat niet altijd zo. Met name in Zuid- en Midden-Amerika liggen de sterftecijfers lager dan bij ons. Dat komt omdat onze bevolking behoorlijk vergrijsd is en de bevolking daar vooral bestaat uit jongeren. Die oude mensen hier hebben een veel grotere kans te overlijden dan de jonge bevolking daar. Het sterftecijfer in de meeste Afrikaanse landen ligt wel wat hoger dan bij ons, maar niet veel hoger.

Wat je wel kunt doen bij het vergelijken van landen is sterftecijfers gebruiken die specifiek gelden voor een bepaalde leeftijdsgroep. Zo’n sterftecijfer is in arme landen altijd (veel) hoger dan bij ons. Het beste voorbeeld daarbij is de zuigelingensterfte.

Definitie

Aantal sterfgevallen van kinderen jonger dan één jaar per 1000 levendgeborenen per jaar.

Voorbeelden

  • In Angola (Afrika) komt een zuigelingensterftecijfer voor van bijna 200 promille. Dat betekent dat op elke 1000 levendgeborenen er 200 overlijden in hun eerste levensjaar, dat is 1 op de 5 baby's.
  • De meeste landen in Afrika hebben zuigelingensterftecijfers van boven de 100 promille. Ouders weten dus dat de kans groot is dat ze hun kind weer snel aan God moeten afgeven. Dit is een reden waarom vrouwen daar meestal meer kinderen krijgen.

Toelichting

  • Het eerste levensjaar is voor kinderen een erg belangrijk jaar. Hierin wordt gedeeltelijk hun gezondheidstoestand voor de rest van hun leven bepaald. Ernstige ondervoeding, het missen van bepaalde vitamines, onhygiënische verzorging, gebrekkige medische zorg; dat kan allemaal leiden tot grote problemen in de toekomst. Vooral in Afrika zijn de problemen met de verzorging zo groot, dat kinderen er vaak aan komen te overlijden.
  • Ook in Nederland komt natuurlijk zuigelingensterfte voor. Bij ons is het zuigelingensterftecijfer 10 promille. Dat betekent dat hier gemiddeld één op de honderd kinderen in hun eerste levensjaar overlijdt. Dat is minder dan in Afrika, maar nog steeds hoog. Dat maakt duidelijk dat dat eerste levensjaar voor kinderen veel gezondheidsrisico’s kent.