-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Begrippen: verschil tussen versies

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 481: Regel 481:
 
#[[wereldbank]]**
 
#[[wereldbank]]**
 
#[[wereldbeeld]]*
 
#[[wereldbeeld]]*
 +
#[[werelddeel]]
 
#[[wereldhandel]]**
 
#[[wereldhandel]]**
 
#[[wereldkaart]]
 
#[[wereldkaart]]

Versie van 8 okt 2009 om 15:45

Afspraken rondom begrippen staan op de overleg pagina Overleg:Begrippen


 1. 1e wereld *
 2. 2e wereld
 3. 3e wereld*
 4. aboriginal
 5. absolute armoede NIET INVULLEN VALT ONDER 15 Armoede
 6. Afrika*
 7. afwenteling
 8. agglomeratie
 9. akkerbouw
 10. alfabetisme*
 11. algemene hulp
 12. algemeen kiesrecht
 13. Al Gore
 14. allochtoon*
 15. Amazone
 16. Amazonegebied
 17. ambtenaar
 18. Americo Vespucci
 19. Amerika*
 20. Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog**
 21. analfabetisme*
 22. Antarctica
 23. AOW* !
 24. apartheid**
 25. arbeid *
 26. arbeidskracht* !
 27. arbeidskrachten
 28. arbeidsmigrant*
 29. arbeidsmigratie*
 30. arbeidsongeschikt
 31. arbeidstijd*
 32. arme landen*
 33. armoede*
 34. armoedegrens*
 35. asiel
 36. asielzoeker*
 37. assimileren
 38. autochtoon*
 39. Atjeh
 40. Azië*
 41. Bahama
 42. Bangladesh
 43. basisbehoefte*
 44. basisrecht
 45. BBP per hoofd**
 46. BBP**
 47. Bedoeïnen
 48. begroting
 49. belangengroepering
 50. Berlijnse muur
 51. bestuur
 52. bestuurslaag**
 53. bevolkingsdichtheid*
 54. bevolkingslaag* !
 55. bevolkingspiramide*
 56. bevolkingsprognose**
 57. bevolkingspreiding*
 58. bezet
 59. bezetting
 60. bezit*
 61. bidonville*
 62. bilaterale hulp**
 63. biotoop
 64. BNP per hoofd*
 65. BNP*
 66. bootvluchteling*
 67. braindrain**
 68. Britten
 69. broeikaseffect
 70. broeikasgassen*
 71. brutoloon**
 72. budget*
 73. budgetteren
 74. CBS*
 75. centrum periferie*
 76. centrum-periferiestructuur*
 77. christelijk
 78. clan
 79. CO2-uitstoot
 80. Columbus* !
 81. cokes
 82. commerciële landbouw*
 83. Commissaris van de Koningin**
 84. communisme**
 85. communistisch bestuur
 86. communistische partij
 87. communistische
 88. communistische bestuurs- en maatschappijvorm
 89. Congo
 90. consumeren*
 91. consumptie*
 92. consumptiegoederen*!
 93. continent
 94. continuïteit*
 95. Cubacrisis
 96. culturele minderheid**
 97. cultuur*
 98. deeltijdbaan
 99. De Nederlandse Bank**
 100. dekolonisatie**
 101. democratisch*
 102. demografie**
 103. Demografische transitie**
 104. Departement*
 105. Derde Wereldlanden
 106. dienstplicht
 107. discriminatie*
  1. negatieve discriminatie
  2. positieve discriminatie
 108. doelgroep*
 109. dolmengrondstof
 110. duurzame ontwikkeling**
 111. economie
 112. economische ontplooiing
 113. eeuw
 114. Egypte
 115. elite*
 116. emigratie*
 117. emigreren
 118. Engels, Friedrich
 119. etnische groep*
 120. EU* --> Redirect naar Europese Unie
 121. Europa,
 122. Europese Unie* !
 123. evenaar*
 124. exploitatie
 125. extreem
 126. extreme
 127. extensieve landbouw*
 128. fair trade*
 129. favela*
 130. fluwelen revolutie
 131. forens
 132. forensisme*
 133. Fossiele brandstof*
 134. Franse Revolutie**
 135. fresco*
 136. FTE
 137. gastarbeider*!
 138. gebonden hulp**
 139. geboortecijfer*
 140. geboorteland* !
 141. geboorteoverschot*
 142. gedeputeerde staten**
 143. gelijkheidsbeginsel**
 144. gelijkwaardigheid* !
 145. gemeente*
 146. generatie
 147. gezinsherenigende migratie*
 148. gezinsvormende migratie*
 149. gezondheid*
 150. gezondheidszorg**
 151. ghetto redirect getto*
 152. globalisatie
 153. Globe
 154. Gorbatsjov
 155. grafiek
 156. groene revolutie*
 157. Groenland
 158. grondstof*
 159. grondwet**
 160. grootgrondbezitter*
 161. Grote Oceaan
 162. haciënda*
 163. handelsbelemmeringen**
 164. handelskolonie
 165. HDI
 166. hedendaagse geschiedenis
 167. heksenjacht
 168. hoofdcultuur**
 169. hunebed*
 170. Hunnen
 171. hygiëne
 172. hygiënisch
 173. IJstijd
 174. IMF**
 175. immaterieel**
 176. immigratie*
 177. inburgeringscursus*
 178. indeling geschiedenis
 179. index
 180. India*
 181. Indische ceaan
 182. industrialisatie*!
 183. industrieel
 184. industrie*
 185. Industriële Revolutie* !
 186. inkomen*
 187. inkomsten*
 188. Integratie* !
 189. integratie**
 190. integreren
 191. intensieve landbouw*
 192. invoerrechten*
 193. irrigatie
 194. Italië
 195. Jamaica
 196. jeugdloon*
 197. Jihad
 198. Joodse tradities
 199. Jordanië
 200. kabinet
 201. kapitaalgoederen
 202. kapitalisme*!
 203. kapitalist
 204. kapitalistisch
 205. kettingmigratie*
 206. kinderarbeid*
 207. kinderbijslag
 208. kindslaven
 209. klimaat*
 210. klimaatverandering*
 211. klokmodel
 212. koloniaal
 213. kolonie
 214. kolonialisme*
 215. kolonisatie*
 216. Koude Oorlog
 217. kredietcrisis
 218. landarbeiders
 219. landbouw
 220. landbouwrevolutie*
 221. landbouwsamenleving*
 222. landhervorming**
 223. landijs
 224. Lapland
 225. Latijns-Amerika*
 226. leefomgeving*
 227. leeftijdsgrafiek*
 228. leeftijdsopbouw*
 229. Lenin
 230. levensomstandigheden*
 231. levensverwachting*
 232. link
 233. logboek
 234. lopende band
 235. Markteconomie**
 236. Marx
 237. Marxistische leer
 238. massa*
 239. masai
 240. materieel*
 241. Max Havelaar
 242. mechanisatie* !
 243. mensbeeld*
 244. mensenrechten*
 245. meridiaan
 246. microkrediet**
 247. middel* middelen = redir
 248. middeleeuwen*
 249. Midden-Amerika*
 250. Midden-Oosten*
 251. migrant* !
 252. migratie*
 253. migratiesaldo**
 254. milieu*
 255. Milieuprobleem
 256. milieuproblematiek*
 257. millenniumdoelen**
 258. minimumjeugdloon**
 259. minimumloon
 260. minister*
 261. ministerie*
 262. Ministeriële verantwoordelijkheid
 263. moederland*
 264. MOL’s**
 265. mondiaal*
 266. Mongolië
 267. multicultureel
 268. multiculturele samenleving*
 269. multilaterale hulp**
 270. multinationaal
 271. multinational**
 272. nationaal inkomen**
 273. naturalisatie
 274. natuurramp*
 275. NAVO**
 276. Nederland*
 277. Nederlands-Indië
 278. nederzetting*
 279. neokolonialisme**
 280. neolitische revolutie*
 281. nettoloon**
 282. netto nationaal product
 283. NGO's**
 284. nibud**
 285. NIC’s**
 286. Nigeria
 287. nijverheid
 288. nomaden* redir naar nomade
 289. noodhulp*
 290. Noord-Amerika*
 291. Noordelijke IJszee
 292. noord-zuid tegenstelling*
 293. noord-zuid* redirect naar n-z tegenstellingen
 294. normen en waarden*
  1. Normen
  2. Waarden
 295. Oceanië*
 296. Oliecrisis* !
 297. Omslagstelsel
 298. onschendbaar
 299. ontbossing**
 300. ontwikkelingshulp*
 301. ontwikkelingsland*
 302. Ontwikkelingslanden
 303. ontwikkelingspeil
 304. ontwikkelingssamenwerking*
 305. Oost-Europa*!
 306. Oost-West tegenstelling*
 307. OPEC
 308. Oranjerevolutie
 309. Organisatie**
 310. organisme*
 311. oudheid*
 312. overeenkomst**
 313. overgangsbepaling*
 314. Pakistan
 315. parlement
  1. Eerste Kamer
  2. Tweede Kamer
 316. particuliere hulp**
 317. particuliere organisatie**
 318. partij*
 319. pendel*
 320. pensioen
 321. periferie* !
 322. periode*
 323. piramide
 324. piramidemodel
 325. piraterij*
 326. planeconomie
 327. prehistorie*
 328. prioriteit**
 329. producent**
 330. productiefactor**
 331. productiemiddelen
 332. productiesector*
 333. projecthulp**
 334. proletariër
 335. proletarisch winkelen
 336. protectionisme**
 337. Provinciale overheid**
 338. Provinciale staten**
 339. provincie*
 340. Provinciën*
 341. pullfactoren*
 342. Punjab
 343. pushfactoren*
 344. racisme*
 345. radenrepubliek
 346. Randstad*
 347. regering* !
 348. remigratie*
 349. Renaissance*
 350. rente*
 351. republiek
 352. revolutie*
 353. rijke stinkerd
 354. Rijksoverheid**
 355. ROC
 356. Roma
 357. Romeinen
 358. Romeinse Rijk
 359. roots
 360. Ruanda
 361. ruilvoetverslechtering**
 362. ruimtelijke segregatie**
 363. Russische Revolutie**
 364. Samuel van Houten*
 365. savanne
 366. schoolaccount
 367. Secundaire behoefte* !
 368. Seksuele Revolutie**
 369. Shari'a
 370. Sinti
 371. sloppenwijk*
 372. sociaal en cultureel planbureau**
 373. sociale kwestie**
 374. sociale segregatie**
 375. sociale verzekering**
 376. socialisme
 377. Socialistische partij* !
 378. solidariteit**
 379. solidair
 380. Sovjet-unie*
 381. Sovjet-Unie**
 382. staat
 383. staatsburgerschap
 384. staatssecretaris
 385. stadsgewest
 386. stam
 387. stand
 388. stationaire bevolking**
 389. steentijd
 390. sterftecijfer*
 391. sterfteoverschot*
 392. strafkolonie
 393. subsidie
 394. Syrië
 395. taliban
 396. Tien Geboden
 397. tijd van jagers en boeren*
 398. tijdvak*
 399. traditie
 400. traditionele
 401. tsunami
 402. Tweede Wereldoorlog
 403. uitbuiting* !
 404. uitgaven*
 405. UNESCO**
 406. Unicef*
 407. urbanisatie* !
 408. urnmodel
 409. vaderland*
 410. vakbond* !
 411. Van Dale
 412. volksverhuizing
 413. volksverzekering
 414. verblijfsvergunning
 415. vergrijzing*
 416. Verzorgingsstaat* !
 417. vierkante kilometer
 418. vluchtsector*
 419. VN**
 420. Verenigde Naties**
 421. volksverhuizing
 422. vooroordeel*
 423. voorziening* !
 424. vrijemarkteconomie
 425. vruchtbaarheidscijfer**
 426. Warschau-pact**
 427. wederopbouw**
 428. weer*
 429. welvaart*
 430. wereldbank**
 431. wereldbeeld*
 432. werelddeel
 433. wereldhandel**
 434. wereldkaart
 435. wereldvoedselbank*
 436. werkgelegenheid*
 437. werkloosheid*
 438. Westerse landen*
 439. West-Europa*
 440. West-Romeinse rijk*
 441. wetsvoorstel
 442. WHO**
 443. zelfvoorzienende landbouw*
 444. Zuid-Amerika*
 445. zwerfkei