-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Begrippen: verschil tussen versies

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 84: Regel 84:
 
#[[budget]]*
 
#[[budget]]*
 
#[[budgetteren]]
 
#[[budgetteren]]
 +
#[[Caribisch gebied]]
 
#[[CBS]]*
 
#[[CBS]]*
 
#[[centrum periferie]]*
 
#[[centrum periferie]]*

Versie van 8 okt 2009 om 15:48

Afspraken rondom begrippen staan op de overleg pagina Overleg:Begrippen


 1. 1e wereld *
 2. 2e wereld
 3. 3e wereld*
 4. aboriginal
 5. absolute armoede NIET INVULLEN VALT ONDER 15 Armoede
 6. Afrika*
 7. afwenteling
 8. agglomeratie
 9. akkerbouw
 10. alfabetisme*
 11. algemene hulp
 12. algemeen kiesrecht
 13. Al Gore
 14. allochtoon*
 15. Amazone
 16. Amazonegebied
 17. ambtenaar
 18. Americo Vespucci
 19. Amerika*
 20. Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog**
 21. analfabetisme*
 22. Antarctica
 23. AOW* !
 24. apartheid**
 25. arbeid *
 26. arbeidskracht* !
 27. arbeidskrachten
 28. arbeidsmigrant*
 29. arbeidsmigratie*
 30. arbeidsongeschikt
 31. arbeidstijd*
 32. arme landen*
 33. armoede*
 34. armoedegrens*
 35. asiel
 36. asielzoeker*
 37. assimileren
 38. autochtoon*
 39. Atjeh
 40. Azië*
 41. Bahama
 42. Canada
 43. Bangladesh
 44. basisbehoefte*
 45. basisrecht
 46. BBP per hoofd**
 47. BBP**
 48. Bedoeïnen
 49. begroting
 50. belangengroepering
 51. Berlijnse muur
 52. bestuur
 53. bestuurslaag**
 54. bevolkingsdichtheid*
 55. bevolkingslaag* !
 56. bevolkingspiramide*
 57. bevolkingsprognose**
 58. bevolkingspreiding*
 59. bezet
 60. bezetting
 61. bezit*
 62. bidonville*
 63. bilaterale hulp**
 64. biotoop
 65. BNP per hoofd*
 66. BNP*
 67. bootvluchteling*
 68. braindrain**
 69. Britten
 70. broeikaseffect
 71. broeikasgassen*
 72. brutoloon**
 73. budget*
 74. budgetteren
 75. Caribisch gebied
 76. CBS*
 77. centrum periferie*
 78. centrum-periferiestructuur*
 79. christelijk
 80. clan
 81. CO2-uitstoot
 82. Columbus* !
 83. cokes
 84. commerciële landbouw*
 85. Commissaris van de Koningin**
 86. communisme**
 87. communistisch bestuur
 88. communistische partij
 89. communistische
 90. communistische bestuurs- en maatschappijvorm
 91. Congo
 92. consumeren*
 93. consumptie*
 94. consumptiegoederen*!
 95. continent
 96. continuïteit*
 97. Cubacrisis
 98. culturele minderheid**
 99. cultuur*
 100. deeltijdbaan
 101. De Nederlandse Bank**
 102. dekolonisatie**
 103. democratisch*
 104. demografie**
 105. Demografische transitie**
 106. Departement*
 107. Derde Wereldlanden
 108. dienstplicht
 109. discriminatie*
  1. negatieve discriminatie
  2. positieve discriminatie
 110. doelgroep*
 111. dolmengrondstof
 112. duurzame ontwikkeling**
 113. economie
 114. economische ontplooiing
 115. eeuw
 116. Egypte
 117. elite*
 118. emigratie*
 119. emigreren
 120. Engels, Friedrich
 121. etnische groep*
 122. EU* --> Redirect naar Europese Unie
 123. Europa,
 124. Europese Unie* !
 125. evenaar*
 126. exploitatie
 127. extreem
 128. extreme
 129. extensieve landbouw*
 130. fair trade*
 131. favela*
 132. fluwelen revolutie
 133. forens
 134. forensisme*
 135. Fossiele brandstof*
 136. Franse Revolutie**
 137. fresco*
 138. FTE
 139. gastarbeider*!
 140. gebonden hulp**
 141. geboortecijfer*
 142. geboorteland* !
 143. geboorteoverschot*
 144. gedeputeerde staten**
 145. gelijkheidsbeginsel**
 146. gelijkwaardigheid* !
 147. gemeente*
 148. generatie
 149. gezinsherenigende migratie*
 150. gezinsvormende migratie*
 151. gezondheid*
 152. gezondheidszorg**
 153. ghetto redirect getto*
 154. globalisatie
 155. Globe
 156. Gorbatsjov
 157. grafiek
 158. groene revolutie*
 159. Groenland
 160. grondstof*
 161. grondwet**
 162. grootgrondbezitter*
 163. Grote Oceaan
 164. haciënda*
 165. handelsbelemmeringen**
 166. handelskolonie
 167. HDI
 168. hedendaagse geschiedenis
 169. heksenjacht
 170. hoofdcultuur**
 171. hunebed*
 172. Hunnen
 173. hygiëne
 174. hygiënisch
 175. IJstijd
 176. IMF**
 177. immaterieel**
 178. immigratie*
 179. inburgeringscursus*
 180. indeling geschiedenis
 181. index
 182. India*
 183. Indische ceaan
 184. industrialisatie*!
 185. industrieel
 186. industrie*
 187. Industriële Revolutie* !
 188. inkomen*
 189. inkomsten*
 190. Integratie* !
 191. integratie**
 192. integreren
 193. intensieve landbouw*
 194. invoerrechten*
 195. irrigatie
 196. Italië
 197. Jamaica
 198. jeugdloon*
 199. Jihad
 200. Joodse tradities
 201. Jordanië
 202. kabinet
 203. kapitaalgoederen
 204. kapitalisme*!
 205. kapitalist
 206. kapitalistisch
 207. kettingmigratie*
 208. kinderarbeid*
 209. kinderbijslag
 210. kindslaven
 211. klimaat*
 212. klimaatverandering*
 213. klokmodel
 214. koloniaal
 215. kolonie
 216. kolonialisme*
 217. kolonisatie*
 218. Koude Oorlog
 219. kredietcrisis
 220. landarbeiders
 221. landbouw
 222. landbouwrevolutie*
 223. landbouwsamenleving*
 224. landhervorming**
 225. landijs
 226. Lapland
 227. Latijns-Amerika*
 228. leefomgeving*
 229. leeftijdsgrafiek*
 230. leeftijdsopbouw*
 231. Lenin
 232. levensomstandigheden*
 233. levensverwachting*
 234. link
 235. logboek
 236. lopende band
 237. Markteconomie**
 238. Marx
 239. Marxistische leer
 240. massa*
 241. masai
 242. materieel*
 243. Max Havelaar
 244. mechanisatie* !
 245. mensbeeld*
 246. mensenrechten*
 247. meridiaan
 248. microkrediet**
 249. middel* middelen = redir
 250. middeleeuwen*
 251. Midden-Amerika*
 252. Midden-Oosten*
 253. migrant* !
 254. migratie*
 255. migratiesaldo**
 256. milieu*
 257. Milieuprobleem
 258. milieuproblematiek*
 259. millenniumdoelen**
 260. minimumjeugdloon**
 261. minimumloon
 262. minister*
 263. ministerie*
 264. Ministeriële verantwoordelijkheid
 265. moederland*
 266. MOL’s**
 267. mondiaal*
 268. Mongolië
 269. multicultureel
 270. multiculturele samenleving*
 271. multilaterale hulp**
 272. multinationaal
 273. multinational**
 274. nationaal inkomen**
 275. naturalisatie
 276. natuurramp*
 277. NAVO**
 278. Nederland*
 279. Nederlands-Indië
 280. nederzetting*
 281. neokolonialisme**
 282. neolitische revolutie*
 283. nettoloon**
 284. netto nationaal product
 285. NGO's**
 286. nibud**
 287. NIC’s**
 288. Nigeria
 289. nijverheid
 290. nomaden* redir naar nomade
 291. noodhulp*
 292. Noord-Amerika*
 293. Noordelijke IJszee
 294. noord-zuid tegenstelling*
 295. noord-zuid* redirect naar n-z tegenstellingen
 296. normen en waarden*
  1. Normen
  2. Waarden
 297. Oceanië*
 298. Oliecrisis* !
 299. Omslagstelsel
 300. onschendbaar
 301. ontbossing**
 302. ontwikkelingshulp*
 303. ontwikkelingsland*
 304. Ontwikkelingslanden
 305. ontwikkelingspeil
 306. ontwikkelingssamenwerking*
 307. Oost-Europa*!
 308. Oost-West tegenstelling*
 309. OPEC
 310. Oranjerevolutie
 311. Organisatie**
 312. organisme*
 313. oudheid*
 314. overeenkomst**
 315. overgangsbepaling*
 316. Pakistan
 317. parlement
  1. Eerste Kamer
  2. Tweede Kamer
 318. particuliere hulp**
 319. particuliere organisatie**
 320. partij*
 321. pendel*
 322. pensioen
 323. periferie* !
 324. periode*
 325. piramide
 326. piramidemodel
 327. piraterij*
 328. planeconomie
 329. prehistorie*
 330. prioriteit**
 331. producent**
 332. productiefactor**
 333. productiemiddelen
 334. productiesector*
 335. projecthulp**
 336. proletariër
 337. proletarisch winkelen
 338. protectionisme**
 339. Provinciale overheid**
 340. Provinciale staten**
 341. provincie*
 342. Provinciën*
 343. pullfactoren*
 344. Punjab
 345. pushfactoren*
 346. racisme*
 347. radenrepubliek
 348. Randstad*
 349. regering* !
 350. remigratie*
 351. Renaissance*
 352. rente*
 353. republiek
 354. revolutie*
 355. rijke stinkerd
 356. Rijksoverheid**
 357. ROC
 358. Roma
 359. Romeinen
 360. Romeinse Rijk
 361. roots
 362. Ruanda
 363. ruilvoetverslechtering**
 364. ruimtelijke segregatie**
 365. Russische Revolutie**
 366. Samuel van Houten*
 367. savanne
 368. schoolaccount
 369. Secundaire behoefte* !
 370. Seksuele Revolutie**
 371. Shari'a
 372. Sinti
 373. sloppenwijk*
 374. sociaal en cultureel planbureau**
 375. sociale kwestie**
 376. sociale segregatie**
 377. sociale verzekering**
 378. socialisme
 379. Socialistische partij* !
 380. solidariteit**
 381. solidair
 382. Sovjet-unie*
 383. Sovjet-Unie**
 384. staat
 385. staatsburgerschap
 386. staatssecretaris
 387. stadsgewest
 388. stam
 389. stand
 390. stationaire bevolking**
 391. steentijd
 392. sterftecijfer*
 393. sterfteoverschot*
 394. strafkolonie
 395. subsidie
 396. Syrië
 397. taliban
 398. Tien Geboden
 399. tijd van jagers en boeren*
 400. tijdvak*
 401. traditie
 402. traditionele
 403. tsunami
 404. Tweede Wereldoorlog
 405. uitbuiting* !
 406. uitgaven*
 407. UNESCO**
 408. Unicef*
 409. urbanisatie* !
 410. urnmodel
 411. vaderland*
 412. vakbond* !
 413. Van Dale
 414. volksverhuizing
 415. volksverzekering
 416. verblijfsvergunning
 417. vergrijzing*
 418. Verzorgingsstaat* !
 419. vierkante kilometer
 420. vluchtsector*
 421. VN**
 422. Verenigde Naties**
 423. volksverhuizing
 424. vooroordeel*
 425. voorziening* !
 426. vrijemarkteconomie
 427. vruchtbaarheidscijfer**
 428. Warschau-pact**
 429. wederopbouw**
 430. weer*
 431. welvaart*
 432. wereldbank**
 433. wereldbeeld*
 434. werelddeel
 435. wereldhandel**
 436. wereldkaart
 437. wereldvoedselbank*
 438. werkgelegenheid*
 439. werkloosheid*
 440. Westerse landen*
 441. West-Europa*
 442. West-Romeinse rijk*
 443. wetsvoorstel
 444. WHO**
 445. zelfvoorzienende landbouw*
 446. Zuid-Amerika*
 447. zwerfkei