-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Begrippen: verschil tussen versies

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 84: Regel 84:
 
#[[budget]]*
 
#[[budget]]*
 
#[[budgetteren]]
 
#[[budgetteren]]
 +
#[[Canada]]
 
#[[Caribisch gebied]]
 
#[[Caribisch gebied]]
 
#[[CBS]]*
 
#[[CBS]]*

Versie van 8 okt 2009 om 15:49

Afspraken rondom begrippen staan op de overleg pagina Overleg:Begrippen


 1. 1e wereld *
 2. 2e wereld
 3. 3e wereld*
 4. aboriginal
 5. absolute armoede NIET INVULLEN VALT ONDER 15 Armoede
 6. Afrika*
 7. afwenteling
 8. agglomeratie
 9. akkerbouw
 10. alfabetisme*
 11. algemene hulp
 12. algemeen kiesrecht
 13. Al Gore
 14. allochtoon*
 15. Amazone
 16. Amazonegebied
 17. ambtenaar
 18. Americo Vespucci
 19. Amerika*
 20. Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog**
 21. analfabetisme*
 22. Antarctica
 23. AOW* !
 24. apartheid**
 25. arbeid *
 26. arbeidskracht* !
 27. arbeidskrachten
 28. arbeidsmigrant*
 29. arbeidsmigratie*
 30. arbeidsongeschikt
 31. arbeidstijd*
 32. arme landen*
 33. armoede*
 34. armoedegrens*
 35. asiel
 36. asielzoeker*
 37. assimileren
 38. autochtoon*
 39. Atjeh
 40. Azië*
 41. Bahama
 42. Canada
 43. Bangladesh
 44. basisbehoefte*
 45. basisrecht
 46. BBP per hoofd**
 47. BBP**
 48. Bedoeïnen
 49. begroting
 50. belangengroepering
 51. Berlijnse muur
 52. bestuur
 53. bestuurslaag**
 54. bevolkingsdichtheid*
 55. bevolkingslaag* !
 56. bevolkingspiramide*
 57. bevolkingsprognose**
 58. bevolkingspreiding*
 59. bezet
 60. bezetting
 61. bezit*
 62. bidonville*
 63. bilaterale hulp**
 64. biotoop
 65. BNP per hoofd*
 66. BNP*
 67. bootvluchteling*
 68. braindrain**
 69. Britten
 70. broeikaseffect
 71. broeikasgassen*
 72. brutoloon**
 73. budget*
 74. budgetteren
 75. Canada
 76. Caribisch gebied
 77. CBS*
 78. centrum periferie*
 79. centrum-periferiestructuur*
 80. christelijk
 81. clan
 82. CO2-uitstoot
 83. Columbus* !
 84. cokes
 85. commerciële landbouw*
 86. Commissaris van de Koningin**
 87. communisme**
 88. communistisch bestuur
 89. communistische partij
 90. communistische
 91. communistische bestuurs- en maatschappijvorm
 92. Congo
 93. consumeren*
 94. consumptie*
 95. consumptiegoederen*!
 96. continent
 97. continuïteit*
 98. Cubacrisis
 99. culturele minderheid**
 100. cultuur*
 101. deeltijdbaan
 102. De Nederlandse Bank**
 103. dekolonisatie**
 104. democratisch*
 105. demografie**
 106. Demografische transitie**
 107. Departement*
 108. Derde Wereldlanden
 109. dienstplicht
 110. discriminatie*
  1. negatieve discriminatie
  2. positieve discriminatie
 111. doelgroep*
 112. dolmengrondstof
 113. duurzame ontwikkeling**
 114. economie
 115. economische ontplooiing
 116. eeuw
 117. Egypte
 118. elite*
 119. emigratie*
 120. emigreren
 121. Engels, Friedrich
 122. etnische groep*
 123. EU* --> Redirect naar Europese Unie
 124. Europa,
 125. Europese Unie* !
 126. evenaar*
 127. exploitatie
 128. extreem
 129. extreme
 130. extensieve landbouw*
 131. fair trade*
 132. favela*
 133. fluwelen revolutie
 134. forens
 135. forensisme*
 136. Fossiele brandstof*
 137. Franse Revolutie**
 138. fresco*
 139. FTE
 140. gastarbeider*!
 141. gebonden hulp**
 142. geboortecijfer*
 143. geboorteland* !
 144. geboorteoverschot*
 145. gedeputeerde staten**
 146. gelijkheidsbeginsel**
 147. gelijkwaardigheid* !
 148. gemeente*
 149. generatie
 150. gezinsherenigende migratie*
 151. gezinsvormende migratie*
 152. gezondheid*
 153. gezondheidszorg**
 154. ghetto redirect getto*
 155. globalisatie
 156. Globe
 157. Gorbatsjov
 158. grafiek
 159. groene revolutie*
 160. Groenland
 161. grondstof*
 162. grondwet**
 163. grootgrondbezitter*
 164. Grote Oceaan
 165. haciënda*
 166. handelsbelemmeringen**
 167. handelskolonie
 168. HDI
 169. hedendaagse geschiedenis
 170. heksenjacht
 171. hoofdcultuur**
 172. hunebed*
 173. Hunnen
 174. hygiëne
 175. hygiënisch
 176. IJstijd
 177. IMF**
 178. immaterieel**
 179. immigratie*
 180. inburgeringscursus*
 181. indeling geschiedenis
 182. index
 183. India*
 184. Indische ceaan
 185. industrialisatie*!
 186. industrieel
 187. industrie*
 188. Industriële Revolutie* !
 189. inkomen*
 190. inkomsten*
 191. Integratie* !
 192. integratie**
 193. integreren
 194. intensieve landbouw*
 195. invoerrechten*
 196. irrigatie
 197. Italië
 198. Jamaica
 199. jeugdloon*
 200. Jihad
 201. Joodse tradities
 202. Jordanië
 203. kabinet
 204. kapitaalgoederen
 205. kapitalisme*!
 206. kapitalist
 207. kapitalistisch
 208. kettingmigratie*
 209. kinderarbeid*
 210. kinderbijslag
 211. kindslaven
 212. klimaat*
 213. klimaatverandering*
 214. klokmodel
 215. koloniaal
 216. kolonie
 217. kolonialisme*
 218. kolonisatie*
 219. Koude Oorlog
 220. kredietcrisis
 221. landarbeiders
 222. landbouw
 223. landbouwrevolutie*
 224. landbouwsamenleving*
 225. landhervorming**
 226. landijs
 227. Lapland
 228. Latijns-Amerika*
 229. leefomgeving*
 230. leeftijdsgrafiek*
 231. leeftijdsopbouw*
 232. Lenin
 233. levensomstandigheden*
 234. levensverwachting*
 235. link
 236. logboek
 237. lopende band
 238. Markteconomie**
 239. Marx
 240. Marxistische leer
 241. massa*
 242. masai
 243. materieel*
 244. Max Havelaar
 245. mechanisatie* !
 246. mensbeeld*
 247. mensenrechten*
 248. meridiaan
 249. microkrediet**
 250. middel* middelen = redir
 251. middeleeuwen*
 252. Midden-Amerika*
 253. Midden-Oosten*
 254. migrant* !
 255. migratie*
 256. migratiesaldo**
 257. milieu*
 258. Milieuprobleem
 259. milieuproblematiek*
 260. millenniumdoelen**
 261. minimumjeugdloon**
 262. minimumloon
 263. minister*
 264. ministerie*
 265. Ministeriële verantwoordelijkheid
 266. moederland*
 267. MOL’s**
 268. mondiaal*
 269. Mongolië
 270. multicultureel
 271. multiculturele samenleving*
 272. multilaterale hulp**
 273. multinationaal
 274. multinational**
 275. nationaal inkomen**
 276. naturalisatie
 277. natuurramp*
 278. NAVO**
 279. Nederland*
 280. Nederlands-Indië
 281. nederzetting*
 282. neokolonialisme**
 283. neolitische revolutie*
 284. nettoloon**
 285. netto nationaal product
 286. NGO's**
 287. nibud**
 288. NIC’s**
 289. Nigeria
 290. nijverheid
 291. nomaden* redir naar nomade
 292. noodhulp*
 293. Noord-Amerika*
 294. Noordelijke IJszee
 295. noord-zuid tegenstelling*
 296. noord-zuid* redirect naar n-z tegenstellingen
 297. normen en waarden*
  1. Normen
  2. Waarden
 298. Oceanië*
 299. Oliecrisis* !
 300. Omslagstelsel
 301. onschendbaar
 302. ontbossing**
 303. ontwikkelingshulp*
 304. ontwikkelingsland*
 305. Ontwikkelingslanden
 306. ontwikkelingspeil
 307. ontwikkelingssamenwerking*
 308. Oost-Europa*!
 309. Oost-West tegenstelling*
 310. OPEC
 311. Oranjerevolutie
 312. Organisatie**
 313. organisme*
 314. oudheid*
 315. overeenkomst**
 316. overgangsbepaling*
 317. Pakistan
 318. parlement
  1. Eerste Kamer
  2. Tweede Kamer
 319. particuliere hulp**
 320. particuliere organisatie**
 321. partij*
 322. pendel*
 323. pensioen
 324. periferie* !
 325. periode*
 326. piramide
 327. piramidemodel
 328. piraterij*
 329. planeconomie
 330. prehistorie*
 331. prioriteit**
 332. producent**
 333. productiefactor**
 334. productiemiddelen
 335. productiesector*
 336. projecthulp**
 337. proletariër
 338. proletarisch winkelen
 339. protectionisme**
 340. Provinciale overheid**
 341. Provinciale staten**
 342. provincie*
 343. Provinciën*
 344. pullfactoren*
 345. Punjab
 346. pushfactoren*
 347. racisme*
 348. radenrepubliek
 349. Randstad*
 350. regering* !
 351. remigratie*
 352. Renaissance*
 353. rente*
 354. republiek
 355. revolutie*
 356. rijke stinkerd
 357. Rijksoverheid**
 358. ROC
 359. Roma
 360. Romeinen
 361. Romeinse Rijk
 362. roots
 363. Ruanda
 364. ruilvoetverslechtering**
 365. ruimtelijke segregatie**
 366. Russische Revolutie**
 367. Samuel van Houten*
 368. savanne
 369. schoolaccount
 370. Secundaire behoefte* !
 371. Seksuele Revolutie**
 372. Shari'a
 373. Sinti
 374. sloppenwijk*
 375. sociaal en cultureel planbureau**
 376. sociale kwestie**
 377. sociale segregatie**
 378. sociale verzekering**
 379. socialisme
 380. Socialistische partij* !
 381. solidariteit**
 382. solidair
 383. Sovjet-unie*
 384. Sovjet-Unie**
 385. staat
 386. staatsburgerschap
 387. staatssecretaris
 388. stadsgewest
 389. stam
 390. stand
 391. stationaire bevolking**
 392. steentijd
 393. sterftecijfer*
 394. sterfteoverschot*
 395. strafkolonie
 396. subsidie
 397. Syrië
 398. taliban
 399. Tien Geboden
 400. tijd van jagers en boeren*
 401. tijdvak*
 402. traditie
 403. traditionele
 404. tsunami
 405. Tweede Wereldoorlog
 406. uitbuiting* !
 407. uitgaven*
 408. UNESCO**
 409. Unicef*
 410. urbanisatie* !
 411. urnmodel
 412. vaderland*
 413. vakbond* !
 414. Van Dale
 415. volksverhuizing
 416. volksverzekering
 417. verblijfsvergunning
 418. vergrijzing*
 419. Verzorgingsstaat* !
 420. vierkante kilometer
 421. vluchtsector*
 422. VN**
 423. Verenigde Naties**
 424. volksverhuizing
 425. vooroordeel*
 426. voorziening* !
 427. vrijemarkteconomie
 428. vruchtbaarheidscijfer**
 429. Warschau-pact**
 430. wederopbouw**
 431. weer*
 432. welvaart*
 433. wereldbank**
 434. wereldbeeld*
 435. werelddeel
 436. wereldhandel**
 437. wereldkaart
 438. wereldvoedselbank*
 439. werkgelegenheid*
 440. werkloosheid*
 441. Westerse landen*
 442. West-Europa*
 443. West-Romeinse rijk*
 444. wetsvoorstel
 445. WHO**
 446. zelfvoorzienende landbouw*
 447. Zuid-Amerika*
 448. zwerfkei