-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Begrippen: verschil tussen versies

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 132: Regel 132:
 
#[[emigratie]]*
 
#[[emigratie]]*
 
#[[emigreren]]
 
#[[emigreren]]
 +
#[[encyclopedie]]
 
#[[Engels, Friedrich]]
 
#[[Engels, Friedrich]]
 
#[[etnische groep]]*
 
#[[etnische groep]]*

Versie van 8 okt 2009 om 15:52

Afspraken rondom begrippen staan op de overleg pagina Overleg:Begrippen


 1. 1e wereld *
 2. 2e wereld
 3. 3e wereld*
 4. aboriginal
 5. absolute armoede NIET INVULLEN VALT ONDER 15 Armoede
 6. Afrika*
 7. afwenteling
 8. agglomeratie
 9. akkerbouw
 10. alfabetisme*
 11. algemene hulp
 12. algemeen kiesrecht
 13. Al Gore
 14. allochtoon*
 15. Amazone
 16. Amazonegebied
 17. ambtenaar
 18. Americo Vespucci
 19. Amerika*
 20. Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog**
 21. analfabetisme*
 22. Antarctica
 23. AOW* !
 24. apartheid**
 25. arbeid *
 26. arbeidskracht* !
 27. arbeidskrachten
 28. arbeidsmigrant*
 29. arbeidsmigratie*
 30. arbeidsongeschikt
 31. arbeidstijd*
 32. arme landen*
 33. armoede*
 34. armoedegrens*
 35. asiel
 36. asielzoeker*
 37. assimileren
 38. autochtoon*
 39. Atjeh
 40. Azië*
 41. Bahama
 42. Canada
 43. Bangladesh
 44. basisbehoefte*
 45. basisrecht
 46. BBP per hoofd**
 47. BBP**
 48. Bedoeïnen
 49. begroting
 50. belangengroepering
 51. Berlijnse muur
 52. bestuur
 53. bestuurslaag**
 54. bevolkingsdichtheid*
 55. bevolkingslaag* !
 56. bevolkingspiramide*
 57. bevolkingsprognose**
 58. bevolkingspreiding*
 59. bezet
 60. bezetting
 61. bezit*
 62. bidonville*
 63. bilaterale hulp**
 64. biotoop
 65. BNP per hoofd*
 66. BNP*
 67. bootvluchteling*
 68. braindrain**
 69. Britten
 70. broeikaseffect
 71. broeikasgassen*
 72. brutoloon**
 73. budget*
 74. budgetteren
 75. Canada
 76. Caribisch gebied
 77. CBS*
 78. centrum periferie*
 79. centrum-periferiestructuur*
 80. christelijk
 81. clan
 82. CO2-uitstoot
 83. Columbus* !
 84. cokes
 85. commerciële landbouw*
 86. Commissaris van de Koningin**
 87. communisme**
 88. communistisch bestuur
 89. communistische partij
 90. communistische
 91. communistische bestuurs- en maatschappijvorm
 92. Congo
 93. consumeren*
 94. consumptie*
 95. consumptiegoederen*!
 96. continent
 97. continuïteit*
 98. Cubacrisis
 99. culturele minderheid**
 100. cultuur*
 101. deeltijdbaan
 102. De Nederlandse Bank**
 103. dekolonisatie**
 104. democratisch*
 105. demografie**
 106. Demografische transitie**
 107. Departement*
 108. Derde Wereldlanden
 109. dienstplicht
 110. discriminatie*
  1. negatieve discriminatie
  2. positieve discriminatie
 111. doelgroep*
 112. dolmengrondstof
 113. duurzame ontwikkeling**
 114. economie
 115. economische ontplooiing
 116. eeuw
 117. Egypte
 118. elite*
 119. emigratie*
 120. emigreren
 121. encyclopedie
 122. Engels, Friedrich
 123. etnische groep*
 124. EU* --> Redirect naar Europese Unie
 125. Europa,
 126. Europese Unie* !
 127. evenaar*
 128. exploitatie
 129. extreem
 130. extreme
 131. extensieve landbouw*
 132. fair trade*
 133. favela*
 134. fluwelen revolutie
 135. forens
 136. forensisme*
 137. Fossiele brandstof*
 138. Franse Revolutie**
 139. fresco*
 140. FTE
 141. gastarbeider*!
 142. gebonden hulp**
 143. geboortecijfer*
 144. geboorteland* !
 145. geboorteoverschot*
 146. gedeputeerde staten**
 147. gelijkheidsbeginsel**
 148. gelijkwaardigheid* !
 149. gemeente*
 150. generatie
 151. gezinsherenigende migratie*
 152. gezinsvormende migratie*
 153. gezondheid*
 154. gezondheidszorg**
 155. ghetto redirect getto*
 156. globalisatie
 157. Globe
 158. Gorbatsjov
 159. grafiek
 160. groene revolutie*
 161. Groenland
 162. grondstof*
 163. grondwet**
 164. grootgrondbezitter*
 165. Grote Oceaan
 166. haciënda*
 167. handelsbelemmeringen**
 168. handelskolonie
 169. HDI
 170. hedendaagse geschiedenis
 171. heksenjacht
 172. hoofdcultuur**
 173. hunebed*
 174. Hunnen
 175. hygiëne
 176. hygiënisch
 177. IJstijd
 178. IMF**
 179. immaterieel**
 180. immigratie*
 181. inburgeringscursus*
 182. indeling geschiedenis
 183. index
 184. India*
 185. Indische ceaan
 186. industrialisatie*!
 187. industrieel
 188. industrie*
 189. Industriële Revolutie* !
 190. inkomen*
 191. inkomsten*
 192. Integratie* !
 193. integratie**
 194. integreren
 195. intensieve landbouw*
 196. invoerrechten*
 197. irrigatie
 198. Italië
 199. Jamaica
 200. jeugdloon*
 201. Jihad
 202. Joodse tradities
 203. Jordanië
 204. kabinet
 205. kapitaalgoederen
 206. kapitalisme*!
 207. kapitalist
 208. kapitalistisch
 209. kettingmigratie*
 210. kinderarbeid*
 211. kinderbijslag
 212. kindslaven
 213. klimaat*
 214. klimaatverandering*
 215. klokmodel
 216. koloniaal
 217. kolonie
 218. kolonialisme*
 219. kolonisatie*
 220. Koude Oorlog
 221. kredietcrisis
 222. landarbeiders
 223. landbouw
 224. landbouwrevolutie*
 225. landbouwsamenleving*
 226. landhervorming**
 227. landijs
 228. Lapland
 229. Latijns-Amerika*
 230. leefomgeving*
 231. leeftijdsgrafiek*
 232. leeftijdsopbouw*
 233. Lenin
 234. levensomstandigheden*
 235. levensverwachting*
 236. link
 237. logboek
 238. lopende band
 239. Markteconomie**
 240. Marx
 241. Marxistische leer
 242. massa*
 243. masai
 244. materieel*
 245. Max Havelaar
 246. mechanisatie* !
 247. mensbeeld*
 248. mensenrechten*
 249. meridiaan
 250. microkrediet**
 251. middel* middelen = redir

3Middellandse Zee

 1. middeleeuwen*
 2. Midden-Amerika*
 3. Midden-Oosten*
 4. migrant* !
 5. migratie*
 6. migratiesaldo**
 7. milieu*
 8. Milieuprobleem
 9. milieuproblematiek*
 10. millenniumdoelen**
 11. minimumjeugdloon**
 12. minimumloon
 13. minister*
 14. ministerie*
 15. Ministeriële verantwoordelijkheid
 16. moederland*
 17. MOL’s**
 18. mondiaal*
 19. Mongolië
 20. multicultureel
 21. multiculturele samenleving*
 22. multilaterale hulp**
 23. multinationaal
 24. multinational**
 25. nationaal inkomen**
 26. naturalisatie
 27. natuurramp*
 28. NAVO**
 29. Nederland*
 30. Nederlands-Indië
 31. nederzetting*
 32. neokolonialisme**
 33. neolitische revolutie*
 34. nettoloon**
 35. netto nationaal product
 36. NGO's**
 37. nibud**
 38. NIC’s**
 39. Nigeria
 40. nijverheid
 41. nomaden* redir naar nomade
 42. noodhulp*
 43. Noord-Amerika*
 44. Noordelijke IJszee
 45. noord-zuid tegenstelling*
 46. noord-zuid* redirect naar n-z tegenstellingen
 47. normen en waarden*
  1. Normen
  2. Waarden
 48. Oceanië*
 49. Oliecrisis* !
 50. Omslagstelsel
 51. onschendbaar
 52. ontbossing**
 53. ontwikkelingshulp*
 54. ontwikkelingsland*
 55. Ontwikkelingslanden
 56. ontwikkelingspeil
 57. ontwikkelingssamenwerking*
 58. Oost-Europa*!
 59. Oost-West tegenstelling*
 60. OPEC
 61. Oranjerevolutie
 62. Organisatie**
 63. organisme*
 64. oudheid*
 65. overeenkomst**
 66. overgangsbepaling*
 67. Pakistan
 68. parlement
  1. Eerste Kamer
  2. Tweede Kamer
 69. particuliere hulp**
 70. particuliere organisatie**
 71. partij*
 72. pendel*
 73. pensioen
 74. periferie* !
 75. periode*
 76. piramide
 77. piramidemodel
 78. piraterij*
 79. planeconomie
 80. prehistorie*
 81. prioriteit**
 82. producent**
 83. productiefactor**
 84. productiemiddelen
 85. productiesector*
 86. projecthulp**
 87. proletariër
 88. proletarisch winkelen
 89. protectionisme**
 90. Provinciale overheid**
 91. Provinciale staten**
 92. provincie*
 93. Provinciën*
 94. pullfactoren*
 95. Punjab
 96. pushfactoren*
 97. racisme*
 98. radenrepubliek
 99. Randstad*
 100. regering* !
 101. remigratie*
 102. Renaissance*
 103. rente*
 104. republiek
 105. revolutie*
 106. rijke stinkerd
 107. Rijksoverheid**
 108. ROC
 109. Roma
 110. Romeinen
 111. Romeinse Rijk
 112. roots
 113. Ruanda
 114. ruilvoetverslechtering**
 115. ruimtelijke segregatie**
 116. Russische Revolutie**
 117. Samuel van Houten*
 118. savanne
 119. schoolaccount
 120. Secundaire behoefte* !
 121. Seksuele Revolutie**
 122. Shari'a
 123. Sinti
 124. sloppenwijk*
 125. sociaal en cultureel planbureau**
 126. sociale kwestie**
 127. sociale segregatie**
 128. sociale verzekering**
 129. socialisme
 130. Socialistische partij* !
 131. solidariteit**
 132. solidair
 133. Sovjet-unie*
 134. Sovjet-Unie**
 135. staat
 136. staatsburgerschap
 137. staatssecretaris
 138. stadsgewest
 139. stam
 140. stand
 141. stationaire bevolking**
 142. steentijd
 143. sterftecijfer*
 144. sterfteoverschot*
 145. strafkolonie
 146. subsidie
 147. Syrië
 148. taliban
 149. Tien Geboden
 150. tijd van jagers en boeren*
 151. tijdvak*
 152. traditie
 153. traditionele
 154. tsunami
 155. Tweede Wereldoorlog
 156. uitbuiting* !
 157. uitgaven*
 158. UNESCO**
 159. Unicef*
 160. urbanisatie* !
 161. urnmodel
 162. vaderland*
 163. vakbond* !
 164. Van Dale
 165. volksverhuizing
 166. volksverzekering
 167. verblijfsvergunning
 168. vergrijzing*
 169. Verzorgingsstaat* !
 170. vierkante kilometer
 171. vluchtsector*
 172. VN**
 173. Verenigde Naties**
 174. volksverhuizing
 175. vooroordeel*
 176. voorziening* !
 177. vrijemarkteconomie
 178. vruchtbaarheidscijfer**
 179. Warschau-pact**
 180. wederopbouw**
 181. weer*
 182. welvaart*
 183. wereldbank**
 184. wereldbeeld*
 185. werelddeel
 186. wereldhandel**
 187. wereldkaart
 188. wereldvoedselbank*
 189. werkgelegenheid*
 190. werkloosheid*
 191. Westerse landen*
 192. West-Europa*
 193. West-Romeinse rijk*
 194. wetsvoorstel
 195. WHO**
 196. zelfvoorzienende landbouw*
 197. Zuid-Amerika*
 198. zwerfkei