-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Begrippen: verschil tussen versies

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 54: Regel 54:
 
#[[Azië]]*
 
#[[Azië]]*
 
#[[Bahama]]
 
#[[Bahama]]
#[[Canada]]
 
 
#[[Bangladesh]]
 
#[[Bangladesh]]
 
#[[basisbehoefte]]*
 
#[[basisbehoefte]]*

Versie van 8 okt 2009 om 15:56

Afspraken rondom begrippen staan op de overleg pagina Overleg:Begrippen


 1. 1e wereld *
 2. 2e wereld
 3. 3e wereld*
 4. aboriginal
 5. absolute armoede NIET INVULLEN VALT ONDER 15 Armoede
 6. Afrika*
 7. afwenteling
 8. agglomeratie
 9. akkerbouw
 10. alfabetisme*
 11. algemene hulp
 12. algemeen kiesrecht
 13. Al Gore
 14. allochtoon*
 15. Amazone
 16. Amazonegebied
 17. ambtenaar
 18. Americo Vespucci
 19. Amerika*
 20. Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog**
 21. analfabetisme*
 22. Antarctica
 23. AOW* !
 24. apartheid**
 25. arbeid *
 26. arbeidskracht* !
 27. arbeidskrachten
 28. arbeidsmigrant*
 29. arbeidsmigratie*
 30. arbeidsongeschikt
 31. arbeidstijd*
 32. arme landen*
 33. armoede*
 34. armoedegrens*
 35. asiel
 36. asielzoeker*
 37. assimileren
 38. autochtoon*
 39. Atjeh
 40. Azië*
 41. Bahama
 42. Bangladesh
 43. basisbehoefte*
 44. basisrecht
 45. BBP per hoofd**
 46. BBP**
 47. Bedoeïnen
 48. begroting
 49. belangengroepering
 50. Berlijnse muur
 51. bestuur
 52. bestuurslaag**
 53. bevolkingsdichtheid*
 54. bevolkingslaag* !
 55. bevolkingspiramide*
 56. bevolkingsprognose**
 57. bevolkingspreiding*
 58. bezet
 59. bezetting
 60. bezit*
 61. bidonville*
 62. bilaterale hulp**
 63. biotoop
 64. BNP per hoofd*
 65. BNP*
 66. bootvluchteling*
 67. braindrain**
 68. Britten
 69. broeikaseffect
 70. broeikasgassen*
 71. brutoloon**
 72. budget*
 73. budgetteren
 74. Canada
 75. Caribisch gebied
 76. CBS*
 77. centrum periferie*
 78. centrum-periferiestructuur*
 79. christelijk
 80. clan
 81. CO2-uitstoot
 82. Columbus* !
 83. cokes
 84. commerciële landbouw*
 85. Commissaris van de Koningin**
 86. communisme**
 87. communistisch bestuur
 88. communistische partij
 89. communistische
 90. communistische bestuurs- en maatschappijvorm
 91. Congo
 92. consumeren*
 93. consumptie*
 94. consumptiegoederen*!
 95. continent
 96. continuïteit*
 97. Cubacrisis
 98. culturele minderheid**
 99. cultuur*
 100. deeltijdbaan
 101. De Nederlandse Bank**
 102. dekolonisatie**
 103. democratisch*
 104. demografie**
 105. Demografische transitie**
 106. Departement*
 107. Derde Wereldlanden
 108. dienstplicht
 109. discriminatie*
  1. negatieve discriminatie
  2. positieve discriminatie
 110. doelgroep*
 111. dolmengrondstof
 112. duurzame ontwikkeling**
 113. economie
 114. economische ontplooiing
 115. eeuw
 116. Egypte
 117. elite*
 118. emigratie*
 119. emigreren
 120. encyclopedie
 121. Engels, Friedrich
 122. etnische groep*
 123. EU* --> Redirect naar Europese Unie
 124. Europa,
 125. Europese Unie* !
 126. evenaar*
 127. exploitatie
 128. extreem
 129. extreme
 130. extensieve landbouw*
 131. fair trade*
 132. favela*
 133. fluwelen revolutie
 134. forens
 135. forensisme*
 136. Fossiele brandstof*
 137. Franse Revolutie**
 138. fresco*
 139. FTE
 140. gastarbeider*!
 141. gebonden hulp**
 142. geboortecijfer*
 143. geboorteland* !
 144. geboorteoverschot*
 145. gedeputeerde staten**
 146. gelijkheidsbeginsel**
 147. gelijkwaardigheid* !
 148. gemeente*
 149. generatie
 150. gezinsherenigende migratie*
 151. gezinsvormende migratie*
 152. gezondheid*
 153. gezondheidszorg**
 154. ghetto redirect getto*
 155. globalisatie
 156. Globe
 157. Gorbatsjov
 158. grafiek
 159. groene revolutie*
 160. Groenland
 161. grondstof*
 162. grondwet**
 163. grootgrondbezitter*
 164. Grote Oceaan
 165. haciënda*
 166. handelsbelemmeringen**
 167. handelskolonie
 168. HDI
 169. hedendaagse geschiedenis
 170. heksenjacht
 171. hoofdcultuur**
 172. hunebed*
 173. Hunnen
 174. hygiëne
 175. hygiënisch
 176. IJstijd
 177. IMF**
 178. immaterieel**
 179. immigratie*
 180. inburgeringscursus*
 181. indeling geschiedenis
 182. index
 183. India*
 184. Indische ceaan
 185. industrialisatie*!
 186. industrieel
 187. industrie*
 188. Industriële Revolutie* !
 189. inkomen*
 190. inkomsten*
 191. Integratie* !
 192. integratie**
 193. integreren
 194. intensieve landbouw*
 195. invoerrechten*
 196. irrigatie
 197. Italië
 198. Jamaica
 199. jeugdloon*
 200. Jihad
 201. Joodse tradities
 202. Jordanië
 203. kabinet
 204. kapitaalgoederen
 205. kapitalisme*!
 206. kapitalist
 207. kapitalistisch
 208. kettingmigratie*
 209. kinderarbeid*
 210. kinderbijslag
 211. kindslaven
 212. klimaat*
 213. klimaatverandering*
 214. klokmodel
 215. koloniaal
 216. kolonie
 217. kolonialisme*
 218. kolonisatie*
 219. Koude Oorlog
 220. kredietcrisis
 221. landarbeiders
 222. landbouw
 223. landbouwrevolutie*
 224. landbouwsamenleving*
 225. landhervorming**
 226. landijs
 227. Lapland
 228. Latijns-Amerika*
 229. leefomgeving*
 230. leeftijdsgrafiek*
 231. leeftijdsopbouw*
 232. Lenin
 233. levensomstandigheden*
 234. levensverwachting*
 235. link
 236. logboek
 237. lopende band
 238. Markteconomie**
 239. Marx
 240. Marxistische leer
 241. massa*
 242. masai
 243. materieel*
 244. Max Havelaar
 245. mechanisatie* !
 246. mensbeeld*
 247. mensenrechten*
 248. meridiaan
 249. microkrediet**
 250. middel* middelen = redir

3Middellandse Zee

 1. middeleeuwen*
 2. Midden-Amerika*
 3. Midden-Oosten*
 4. migrant* !
 5. migratie*
 6. migratiesaldo**
 7. milieu*
 8. Milieuprobleem
 9. milieuproblematiek*
 10. millenniumdoelen**
 11. minimumjeugdloon**
 12. minimumloon
 13. minister*
 14. ministerie*
 15. Ministeriële verantwoordelijkheid
 16. moederland*
 17. MOL’s**
 18. mondiaal*
 19. Mongolië
 20. multicultureel
 21. multiculturele samenleving*
 22. multilaterale hulp**
 23. multinationaal
 24. multinational**
 25. nationaal inkomen**
 26. naturalisatie
 27. natuurramp*
 28. NAVO**
 29. Nederland*
 30. Nederlands-Indië
 31. nederzetting*
 32. neokolonialisme**
 33. neolitische revolutie*
 34. nettoloon**
 35. netto nationaal product
 36. NGO's**
 37. nibud**
 38. NIC’s**
 39. Nigeria
 40. nijverheid
 41. nomaden* redir naar nomade
 42. noodhulp*
 43. Noord-Amerika*
 44. Noordelijke IJszee
 45. noord-zuid tegenstelling*
 46. noord-zuid* redirect naar n-z tegenstellingen
 47. normen en waarden*
  1. Normen
  2. Waarden
 48. Oceanië*
 49. Oliecrisis* !
 50. Omslagstelsel
 51. onschendbaar
 52. ontbossing**
 53. ontwikkelingshulp*
 54. ontwikkelingsland*
 55. Ontwikkelingslanden
 56. ontwikkelingspeil
 57. ontwikkelingssamenwerking*
 58. Oost-Europa*!
 59. Oost-West tegenstelling*
 60. OPEC
 61. Oranjerevolutie
 62. Organisatie**
 63. organisme*
 64. oudheid*
 65. overeenkomst**
 66. overgangsbepaling*
 67. Pakistan
 68. parlement
  1. Eerste Kamer
  2. Tweede Kamer
 69. particuliere hulp**
 70. particuliere organisatie**
 71. partij*
 72. pendel*
 73. pensioen
 74. periferie* !
 75. periode*
 76. piramide
 77. piramidemodel
 78. piraterij*
 79. planeconomie
 80. prehistorie*
 81. prioriteit**
 82. producent**
 83. productiefactor**
 84. productiemiddelen
 85. productiesector*
 86. projecthulp**
 87. proletariër
 88. proletarisch winkelen
 89. protectionisme**
 90. Provinciale overheid**
 91. Provinciale staten**
 92. provincie*
 93. Provinciën*
 94. pullfactoren*
 95. Punjab
 96. pushfactoren*
 97. racisme*
 98. radenrepubliek
 99. Randstad*
 100. regering* !
 101. remigratie*
 102. Renaissance*
 103. rente*
 104. republiek
 105. revolutie*
 106. rijke stinkerd
 107. Rijksoverheid**
 108. ROC
 109. Roma
 110. Romeinen
 111. Romeinse Rijk
 112. roots
 113. Ruanda
 114. ruilvoetverslechtering**
 115. ruimtelijke segregatie**
 116. Russische Revolutie**
 117. Samuel van Houten*
 118. savanne
 119. schoolaccount
 120. Secundaire behoefte* !
 121. Seksuele Revolutie**
 122. Shari'a
 123. Sinti
 124. sloppenwijk*
 125. sociaal en cultureel planbureau**
 126. sociale kwestie**
 127. sociale segregatie**
 128. sociale verzekering**
 129. socialisme
 130. Socialistische partij* !
 131. solidariteit**
 132. solidair
 133. Sovjet-unie*
 134. Sovjet-Unie**
 135. staat
 136. staatsburgerschap
 137. staatssecretaris
 138. stadsgewest
 139. stam
 140. stand
 141. stationaire bevolking**
 142. steentijd
 143. sterftecijfer*
 144. sterfteoverschot*
 145. strafkolonie
 146. subsidie
 147. Syrië
 148. taliban
 149. Tien Geboden
 150. tijd van jagers en boeren*
 151. tijdvak*
 152. traditie
 153. traditionele
 154. tsunami
 155. Tweede Wereldoorlog
 156. uitbuiting* !
 157. uitgaven*
 158. UNESCO**
 159. Unicef*
 160. urbanisatie* !
 161. urnmodel
 162. vaderland*
 163. vakbond* !
 164. Van Dale
 165. volksverhuizing
 166. volksverzekering
 167. verblijfsvergunning
 168. vergrijzing*
 169. Verzorgingsstaat* !
 170. vierkante kilometer
 171. vluchtsector*
 172. VN**
 173. Verenigde Naties**
 174. volksverhuizing
 175. vooroordeel*
 176. voorziening* !
 177. vrijemarkteconomie
 178. vruchtbaarheidscijfer**
 179. Warschau-pact**
 180. wederopbouw**
 181. weer*
 182. welvaart*
 183. wereldbank**
 184. wereldbeeld*
 185. werelddeel
 186. wereldhandel**
 187. wereldkaart
 188. wereldvoedselbank*
 189. werkgelegenheid*
 190. werkloosheid*
 191. Westerse landen*
 192. West-Europa*
 193. West-Romeinse rijk*
 194. wetsvoorstel
 195. WHO**
 196. zelfvoorzienende landbouw*
 197. Zuid-Amerika*
 198. zwerfkei