-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Begrippen

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Afspraken rondom begrippen staan op de overleg pagina Overleg:Begrippen


 1. 1e wereld *
 2. 2e wereld
 3. 3e wereld*
 4. aboriginal
 5. absolute armoede NIET INVULLEN VALT ONDER 15 Armoede
 6. Afrika*
 7. afwenteling
 8. agglomeratie
 9. akkerbouw
 10. alfabetisme*
 11. algemene hulp
 12. algemeen kiesrecht
 13. Al Gore
 14. allochtoon*
 15. Amazone
 16. Amazonegebied
 17. ambtenaar
 18. Americo Vespucci
 19. Amerika*
 20. Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog**
 21. analfabetisme*
 22. Antarctica
 23. AOW* !
 24. apartheid**
 25. arbeid *
 26. arbeidskracht* !
 27. arbeidskrachten
 28. arbeidsmigrant*
 29. arbeidsmigratie*
 30. arbeidsongeschikt
 31. arbeidstijd*
 32. arme landen*
 33. armoede*
 34. armoedegrens*
 35. asiel
 36. asielzoeker*
 37. assimileren
 38. autochtoon*
 39. Atjeh
 40. Azië*
 41. Bahama
 42. Canada
 43. Bangladesh
 44. basisbehoefte*
 45. basisrecht
 46. BBP per hoofd**
 47. BBP**
 48. Bedoeïnen
 49. begroting
 50. belangengroepering
 51. Berlijnse muur
 52. bestuur
 53. bestuurslaag**
 54. bevolkingsdichtheid*
 55. bevolkingslaag* !
 56. bevolkingspiramide*
 57. bevolkingsprognose**
 58. bevolkingspreiding*
 59. bezet
 60. bezetting
 61. bezit*
 62. bidonville*
 63. bilaterale hulp**
 64. biotoop
 65. BNP per hoofd*
 66. BNP*
 67. bootvluchteling*
 68. braindrain**
 69. Britten
 70. broeikaseffect
 71. broeikasgassen*
 72. brutoloon**
 73. budget*
 74. budgetteren
 75. CBS*
 76. centrum periferie*
 77. centrum-periferiestructuur*
 78. christelijk
 79. clan
 80. CO2-uitstoot
 81. Columbus* !
 82. cokes
 83. commerciële landbouw*
 84. Commissaris van de Koningin**
 85. communisme**
 86. communistisch bestuur
 87. communistische partij
 88. communistische
 89. communistische bestuurs- en maatschappijvorm
 90. Congo
 91. consumeren*
 92. consumptie*
 93. consumptiegoederen*!
 94. continent
 95. continuïteit*
 96. Cubacrisis
 97. culturele minderheid**
 98. cultuur*
 99. deeltijdbaan
 100. De Nederlandse Bank**
 101. dekolonisatie**
 102. democratisch*
 103. demografie**
 104. Demografische transitie**
 105. Departement*
 106. Derde Wereldlanden
 107. dienstplicht
 108. discriminatie*
  1. negatieve discriminatie
  2. positieve discriminatie
 109. doelgroep*
 110. dolmengrondstof
 111. duurzame ontwikkeling**
 112. economie
 113. economische ontplooiing
 114. eeuw
 115. Egypte
 116. elite*
 117. emigratie*
 118. emigreren
 119. Engels, Friedrich
 120. etnische groep*
 121. EU* --> Redirect naar Europese Unie
 122. Europa,
 123. Europese Unie* !
 124. evenaar*
 125. exploitatie
 126. extreem
 127. extreme
 128. extensieve landbouw*
 129. fair trade*
 130. favela*
 131. fluwelen revolutie
 132. forens
 133. forensisme*
 134. Fossiele brandstof*
 135. Franse Revolutie**
 136. fresco*
 137. FTE
 138. gastarbeider*!
 139. gebonden hulp**
 140. geboortecijfer*
 141. geboorteland* !
 142. geboorteoverschot*
 143. gedeputeerde staten**
 144. gelijkheidsbeginsel**
 145. gelijkwaardigheid* !
 146. gemeente*
 147. generatie
 148. gezinsherenigende migratie*
 149. gezinsvormende migratie*
 150. gezondheid*
 151. gezondheidszorg**
 152. ghetto redirect getto*
 153. globalisatie
 154. Globe
 155. Gorbatsjov
 156. grafiek
 157. groene revolutie*
 158. Groenland
 159. grondstof*
 160. grondwet**
 161. grootgrondbezitter*
 162. Grote Oceaan
 163. haciënda*
 164. handelsbelemmeringen**
 165. handelskolonie
 166. HDI
 167. hedendaagse geschiedenis
 168. heksenjacht
 169. hoofdcultuur**
 170. hunebed*
 171. Hunnen
 172. hygiëne
 173. hygiënisch
 174. IJstijd
 175. IMF**
 176. immaterieel**
 177. immigratie*
 178. inburgeringscursus*
 179. indeling geschiedenis
 180. index
 181. India*
 182. Indische ceaan
 183. industrialisatie*!
 184. industrieel
 185. industrie*
 186. Industriële Revolutie* !
 187. inkomen*
 188. inkomsten*
 189. Integratie* !
 190. integratie**
 191. integreren
 192. intensieve landbouw*
 193. invoerrechten*
 194. irrigatie
 195. Italië
 196. Jamaica
 197. jeugdloon*
 198. Jihad
 199. Joodse tradities
 200. Jordanië
 201. kabinet
 202. kapitaalgoederen
 203. kapitalisme*!
 204. kapitalist
 205. kapitalistisch
 206. kettingmigratie*
 207. kinderarbeid*
 208. kinderbijslag
 209. kindslaven
 210. klimaat*
 211. klimaatverandering*
 212. klokmodel
 213. koloniaal
 214. kolonie
 215. kolonialisme*
 216. kolonisatie*
 217. Koude Oorlog
 218. kredietcrisis
 219. landarbeiders
 220. landbouw
 221. landbouwrevolutie*
 222. landbouwsamenleving*
 223. landhervorming**
 224. landijs
 225. Lapland
 226. Latijns-Amerika*
 227. leefomgeving*
 228. leeftijdsgrafiek*
 229. leeftijdsopbouw*
 230. Lenin
 231. levensomstandigheden*
 232. levensverwachting*
 233. link
 234. logboek
 235. lopende band
 236. Markteconomie**
 237. Marx
 238. Marxistische leer
 239. massa*
 240. masai
 241. materieel*
 242. Max Havelaar
 243. mechanisatie* !
 244. mensbeeld*
 245. mensenrechten*
 246. meridiaan
 247. microkrediet**
 248. middel* middelen = redir
 249. middeleeuwen*
 250. Midden-Amerika*
 251. Midden-Oosten*
 252. migrant* !
 253. migratie*
 254. migratiesaldo**
 255. milieu*
 256. Milieuprobleem
 257. milieuproblematiek*
 258. millenniumdoelen**
 259. minimumjeugdloon**
 260. minimumloon
 261. minister*
 262. ministerie*
 263. Ministeriële verantwoordelijkheid
 264. moederland*
 265. MOL’s**
 266. mondiaal*
 267. Mongolië
 268. multicultureel
 269. multiculturele samenleving*
 270. multilaterale hulp**
 271. multinationaal
 272. multinational**
 273. nationaal inkomen**
 274. naturalisatie
 275. natuurramp*
 276. NAVO**
 277. Nederland*
 278. Nederlands-Indië
 279. nederzetting*
 280. neokolonialisme**
 281. neolitische revolutie*
 282. nettoloon**
 283. netto nationaal product
 284. NGO's**
 285. nibud**
 286. NIC’s**
 287. Nigeria
 288. nijverheid
 289. nomaden* redir naar nomade
 290. noodhulp*
 291. Noord-Amerika*
 292. Noordelijke IJszee
 293. noord-zuid tegenstelling*
 294. noord-zuid* redirect naar n-z tegenstellingen
 295. normen en waarden*
  1. Normen
  2. Waarden
 296. Oceanië*
 297. Oliecrisis* !
 298. Omslagstelsel
 299. onschendbaar
 300. ontbossing**
 301. ontwikkelingshulp*
 302. ontwikkelingsland*
 303. Ontwikkelingslanden
 304. ontwikkelingspeil
 305. ontwikkelingssamenwerking*
 306. Oost-Europa*!
 307. Oost-West tegenstelling*
 308. OPEC
 309. Oranjerevolutie
 310. Organisatie**
 311. organisme*
 312. oudheid*
 313. overeenkomst**
 314. overgangsbepaling*
 315. Pakistan
 316. parlement
  1. Eerste Kamer
  2. Tweede Kamer
 317. particuliere hulp**
 318. particuliere organisatie**
 319. partij*
 320. pendel*
 321. pensioen
 322. periferie* !
 323. periode*
 324. piramide
 325. piramidemodel
 326. piraterij*
 327. planeconomie
 328. prehistorie*
 329. prioriteit**
 330. producent**
 331. productiefactor**
 332. productiemiddelen
 333. productiesector*
 334. projecthulp**
 335. proletariër
 336. proletarisch winkelen
 337. protectionisme**
 338. Provinciale overheid**
 339. Provinciale staten**
 340. provincie*
 341. Provinciën*
 342. pullfactoren*
 343. Punjab
 344. pushfactoren*
 345. racisme*
 346. radenrepubliek
 347. Randstad*
 348. regering* !
 349. remigratie*
 350. Renaissance*
 351. rente*
 352. republiek
 353. revolutie*
 354. rijke stinkerd
 355. Rijksoverheid**
 356. ROC
 357. Roma
 358. Romeinen
 359. Romeinse Rijk
 360. roots
 361. Ruanda
 362. ruilvoetverslechtering**
 363. ruimtelijke segregatie**
 364. Russische Revolutie**
 365. Samuel van Houten*
 366. savanne
 367. schoolaccount
 368. Secundaire behoefte* !
 369. Seksuele Revolutie**
 370. Shari'a
 371. Sinti
 372. sloppenwijk*
 373. sociaal en cultureel planbureau**
 374. sociale kwestie**
 375. sociale segregatie**
 376. sociale verzekering**
 377. socialisme
 378. Socialistische partij* !
 379. solidariteit**
 380. solidair
 381. Sovjet-unie*
 382. Sovjet-Unie**
 383. staat
 384. staatsburgerschap
 385. staatssecretaris
 386. stadsgewest
 387. stam
 388. stand
 389. stationaire bevolking**
 390. steentijd
 391. sterftecijfer*
 392. sterfteoverschot*
 393. strafkolonie
 394. subsidie
 395. Syrië
 396. taliban
 397. Tien Geboden
 398. tijd van jagers en boeren*
 399. tijdvak*
 400. traditie
 401. traditionele
 402. tsunami
 403. Tweede Wereldoorlog
 404. uitbuiting* !
 405. uitgaven*
 406. UNESCO**
 407. Unicef*
 408. urbanisatie* !
 409. urnmodel
 410. vaderland*
 411. vakbond* !
 412. Van Dale
 413. volksverhuizing
 414. volksverzekering
 415. verblijfsvergunning
 416. vergrijzing*
 417. Verzorgingsstaat* !
 418. vierkante kilometer
 419. vluchtsector*
 420. VN**
 421. Verenigde Naties**
 422. volksverhuizing
 423. vooroordeel*
 424. voorziening* !
 425. vrijemarkteconomie
 426. vruchtbaarheidscijfer**
 427. Warschau-pact**
 428. wederopbouw**
 429. weer*
 430. welvaart*
 431. wereldbank**
 432. wereldbeeld*
 433. werelddeel
 434. wereldhandel**
 435. wereldkaart
 436. wereldvoedselbank*
 437. werkgelegenheid*
 438. werkloosheid*
 439. Westerse landen*
 440. West-Europa*
 441. West-Romeinse rijk*
 442. wetsvoorstel
 443. WHO**
 444. zelfvoorzienende landbouw*
 445. Zuid-Amerika*
 446. zwerfkei