-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Bodemerosie

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8) /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
Gevolg van winderosie in Zuid-Dakota (Verenigde Staten). Foto dateert van de jaren dertig van de vorige eeuw. Landbouwwerktuigen zijn bijna helemaal bedekt met zand

In de jaren dertig van de vorige eeuw werden de nieuw in gebruik genomen landbouwgebieden in het midden van de Verenigde Staten van Amerika getroffen door zogenaamde stofstormen, ofwel dustbowls. Wat was er gebeurd? Op grote schaal was de oorspronkelijke grasbegroeiing weggehaald om plaats te maken voor uitgestrekte akkers, waarop men tarwe wilde verbouwen. Dat ging soms goed als er voldoende neerslag viel, maar soms ook ging het verschrikkelijk fout. Door droogte wilde de tarwe niet groeien en lag de grond het hele jaar door braak. Er waren nog niet voldoende mogelijkheden om de grond te irrigeren. De wind blies de vruchtbare bodem weg en zorgde voor stofstormen die tientallen meters hoog konden worden.

Definitie

Het wegblazen van de bodem door de wind of het wegspoelen van de bodem door afstromend regenwater.

Voorbeelden

  • Braakliggende grond wordt niet beschermd door begroeiing. Bij sterke wind wordt de grond weggeblazen.
  • Met name in reliëfrijke gebieden kan afstromend regenwater leiden tot bodemerosie. Grond wordt weggespoeld en er worden erosiegeulen gevormd waardoor het landschap onherstelbaar wordt beschadigd.

Tekstverband

  • Gebieden waar voldoende neerslag valt zijn niet gevoelig voor winderosie. Daar is voldoende begroeiing om de grond te beschermen.
  • Met name zandgronden en leemgronden (leem is kleiner dan zand, maar groter dan klei) zijn gevoelig voor winderosie. Kleigronden niet, omdat kleideeltjes aan elkaar plakken en dus niet verstuiven.
  • Wanneer boeren hun land ploegen, moeten ze dat evenwijdig doen aan de hoogtelijnen (lijnen die punten met gelijke hoogte met elkaar verbinden). Wanneer je loodrecht op die hoogtelijnen ploegt, krijg je ploegvoren waarin het regenwater gemakkelijk naar beneden kan stromen waardoor je veel bodemerosie krijgt.
  • Wanneer er veel bodemerosie is, krijgen de rivieren in korte tijd niet alleen veel water te verwerken, maar ook het meegenomen zand. Daardoor kunnen rivieren overstromen.
  • Aan de kleur van de rivier kun je zien of er veel bodemerosie is. De rivier kleurt dan erg bruin, door al het slib wat in de rivier zit.