-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Drainage

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Een voetbalclub heeft het moeilijk. Elke keer als het hard heeft geregend, verandert het speelveld in één grote modderbak en wordt het veld eigenlijk onbespeelbaar. Het gras heeft bovendien ernstig te lijden. Het bestuur laat onderzoek doen naar de kosten om het speelveld te draineren. Dat blijkt niet goedkoop, maar men laat het toch doen. Met behulp van drainagebuizen wordt het regenwater versneld afgevoerd en blijft het veld veel droger. Het komt in ieder geval de voetbalclub ten goede. Ze spelen als nooit tevoren!

Definitie

  • Kunstmatige ontwatering van de bodem.
  • Kunstmatige verlaging van het grondwaterniveau

Voorbeelden

  • Drainage via het oppervlaktewater. In een gebied worden sloten aangelegd waar het grondwater naar toe stroomt. De sloten komen samen in grotere vaarten. Het water kan zo sneller worden afgevoerd.
  • Drainage via ondergrondse buizen. In het voetbalveld worden om de paar meter sleuven gegraven van ongeveer een meter diepte. Op de bodem van die sleuf komt een buis die aan de bovenkant gedeeltelijk open is. Die buis wordt afgedekt met makkelijk doorlaatbaar materiaal als grote kiezels. Water zakt nu sneller de grond in en wordt via de drainagebuizen afgevoerd.
voorbeeld van een drainagebuis - let op de kleine gaatjes in de buis rechtsonder

Toelichting

  • Door draineren verlaag je het grondwaterpeil en worden gebieden dus droger. Men moet daarbij erg oppassen als bijvoorbeeld in de buurt van een akkerbouwgebied mooie natuurgebieden liggen. Door het akkerbouwgebied te ontwateren, verlaag je ook in het nabij gelegen natuurgebied de waterstand waardoor daar verdroging kan optreden.
  • Grote delen van Nederland bestaan uit polders. Dat zijn gebieden die meestal onder zeeniveau liggen en zonder hulp van de mens vol zouden lopen met water. Niet alleen regenwater, maar ook water dat onder de dijken doordringt. De polders moeten ontwaterd worden met behulp van bemaling. Dat gebeurde vroeger met windmolens en tegenwoordig met moderne electrische gemalen. Ook het ontwateren van polders reken je tot het begrip draineren.