-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Relatieve cijfers

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Jan krijgt bij de bank op zijn spaarrekening 5% rente. Hij heeft aan het begin van het jaar €6000,-- op de rekening gezet. Jan is geen rekenwonder en heeft geen idee wat hij op het einde van het jaar op zijn rekening heeft staan. Weten jullie het? Het juiste antwoord is €6300,--

1% is een honderdste van het totaal. Om 1% van bijvoorbeeld een bedrag van €6000,-- te krijgen haal je er als het kan twee nullen vanaf of schuif je de komma twee naar links, dat is hier dus €60,--

1‰ is een duizendste van het totaal. Om 1‰ van €6000,-- te krijgen, moet je dus de komma drie plaatsen naar links verplaatsen, dus €6,--

1% is dus hetzelfde als 10‰. Eén op de honderd is in verhouding hetzelfde als tien op de duizend.

Alle demografische relatieve cijfers worden standaard uitgedrukt in promillen en niet in procenten. Als men zegt dat het geboortecijfer van een land 10‰ is, dan betekent dat dus dat op elke 1000 mensen 10 baby’s worden geboren.

Definitie

Verhoudingscijfers op 100 (procent) of 1000 (promille)

Voorbeelden

  • Bij een geboortecijfer van 12 promille en een bevolking van 2 miljoen mensen worden per paar 24.000 baby’s geboren. Tel maar mee, 2.000.000 mensen zijn 2000 groepjes van 1000. Per 1000 worden er 12 baby’s geboren, totaal dus 2000 x 12 = 24.000
  • Bij een bevolking van 20.000.000 mensen en een absoluut aantal geboorten van 160.000 baby’s is het geboortecijfer 8‰. Je hebt namelijk 20.000 groepen van 1000 mensen die samen 160.000 kinderen krijgen. Per groepje is dat dus 8.
  • Als in een land 500.000 mensen overlijden en het sterftecijfer is 25‰, dan bestaat dat land uit 20 miljoen mensen. Tel maar weer mee, 500.000 is blijkbaar 25‰, dus 1‰ is dan 20.000. De hele bevolking is duizend keer zo groot, dus 20.000.000

Formules

  • Geboortecijfer = aantal geboorten / 1‰ van de bevolking (= aantal geboorten delen door een duizendste van de bevolking).
  • Sterftecijfer = aantal sterfgevallen / 1‰ van de bevolking (= aantal sterfgevallen delen door een duizendste van de bevolking)
  • Natuurlijke groei = geboortecijfer – sterftecijfer