-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Tijd van Jagers en Boeren

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Ungar komt met de andere mannen terug van de jacht. Weer hebben ze niets kunnen vangen. Het wild in dit gebied wordt steeds minder en de vrouwen kunnen steeds minder knollen, wortelen en bessen vinden en verzamelen. Ungar gaat met een diepe zucht naast het vuur zitten. Binnenkort zullen ze weer verder moeten trekken op zoek naar voedsel. Ungar denkt bij zichzelf: "Zou het niet fijn zijn om op één plaats te kunnen blijven en een bestaan op te bouwen zonder je zorgen te moeten maken of er morgen nog eten is?".

Definitie

Het tijdvak van eerder dan 3000 voor Christus, waarin de mensen leefden van jagen en verzamelen en later overgingen naar de landbouw.

Voorbeelden

Rotstekening van een oeros
  • Jagers maakten van hun prooi rotsschilderingen in de grotten waar ze verbleven.
  • De overgang van jagen en verzamelen naar landbouw bedrijven wordt ook de landbouwrevolutie genoemd.
  • In verschillende gebieden op de wereld gingen de mensen ongeveer tegelijkertijd over op de landbouw.Toelichting

symbool voor de tijd van Jagers en Boeren

Rond 2000 werd de commissie de Rooy ingesteld door de minister van Onderwijs en had tot doel met adviezen te komen om het geschiedenisonderwijs in Nederland te verbeteren. Een aanbeveling die later werd doorgevoerd was om via een indeling in tien chronologische(= in tijd elkaar opvolgend) tijdvakken, het accent in het onderwijs meer te leggen op historisch besef en oriëntatiekennis.

Hieronder staan de tien tijdvakken met hun icoon/symbool:

Tjb small.jpg Tijd van Jagers en Boeren - eerder dan 3000 voor Christus
Tgr small.jpg Tijd van Grieken en Romeinen - 3000 voor Christus tot 500 na Christus
Tmr small.jpg Tijd van Monniken en Ridders - 500 na Christus tot 1000 na Christus
Tss small.jpg Tijd van Steden en Staten - 1000 n. Chr. tot 1500 n. Chr.
Toh small.jpg Tijd van Ontdekkers en Hervormers - 1500 tot 1600
Trv small.jpg Tijd van Regenten en Vorsten - 1600 tot 1700
Tpr small.jpg Tijd van Pruiken en Revoluties - 1700 tot 1800
Tbs small.jpg Tijd van Burgers en Stoommachines - 1800 tot 1900
Tw small.jpg Tijd van Wereldoorlogen - 1900 tot 1950
Ttc small.jpg Tijd van Televisie en Computers - na 1950