-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Tijd van Ontdekkers en Hervormers

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Columbus.jpg
Martin Luther.jpg
Leonardo da Vinci.jpg


Hierboven zie drie afbeeldingen van beroemde mannen. Weet je wie het zijn?

Dit zijn van links naar rechts Columbus,Leonardo da Vinci en Luther .

Wat hebben Columbus, Leonardo da Vinci en Luther met elkaar gemeen?


Columbus was een ontdekker, die Amerika in 1492 ontdekte. Leonardo da Vinci was een man die allerlei verschillende wetenschappen onderzocht en allerlei verschillende ontdekkingen deed. Luther was het niet eens met de manier waarop het katholieke geloof op dat moment werkte en hij wilde dit veranderen ofwel hervormen.

Kortom, zij leefden alle drie in de tijd van ontdekkers en hervormers.

Definitie

Het tijdvak van 1500 na Christus tot 1600 na Christus, waarin binnen Europa op het gebied van geloof, wetenschap en ontdekkingsreizen grote veranderingen plaatsvonden.

Voorbeelden

  • Maghelhaes voert in 1521 als eerste de wereld rond en bewijst dat de aarde rond is.
  • Naast Luther heeft Calvijn succes gehad als hervormer, met name hier in Nederland.
  • In deze tijd leefde ook de wetenschapper Galileo Galilei die de telescoop verbeterde.

Toelichting

symbool voor Ontdekkers en Hervormers

Rond 2000 werd de commissie de Rooy ingesteld door de minister van Onderwijs en had tot doel met adviezen te komen om het geschiedenisonderwijs in Nederland te verbeteren. Een aanbeveling die later werd doorgevoerd was om via een indeling in tien chronologische (= in tijd elkaar opvolgende) tijdvakken, het accent in het onderwijs meer te leggen op historisch besef en oriëntatiekennis.


Hieronder staan de tien tijdvakken met hun icoon/symbool:

Tjb small.jpg Tijd van Jagers en Boeren - eerder dan 3000 voor Christus
Tgr small.jpg Tijd van Grieken en Romeinen - 3000 voor Christus tot 500 na Christus
Tmr small.jpg Tijd van Monniken en Ridders - 500 na Christus tot 1000 na Christus
Tss small.jpg Tijd van Steden en Staten - 1000 n. Chr. tot 1500 n. Chr.
Toh small.jpg Tijd van Ontdekkers en Hervormers - 1500 tot 1600
Trv small.jpg Tijd van Regenten en Vorsten - 1600 tot 1700
Tpr small.jpg Tijd van Pruiken en Revoluties - 1700 tot 1800
Tbs small.jpg Tijd van Burgers en Stoommachines - 1800 tot 1900
Tw small.jpg Tijd van Wereldoorlogen - 1900 tot 1950
Ttc small.jpg Tijd van Televisie en Computers - na 1950